HØY RISIKO: Konkursgjengangeren Aleksander Øiestad har fått obligasjonslån i nyetablerte selskaper for å finansiere prosjekter innen tomte- og eiendomsutvikling. Tilretteleggeren av obligasjonslånene har vært Cleaves Securities. Lånene er gitt etter Finanstilsynets skarpe kritikk i juni 2020. | Foto: Staale Reier Guttormsen

Obligasjonslån til eiendomsutvikling: Finanstilsynet ga Cleaves Securities sylskarp kritikk i 2020

Tilsynet så blant annet på to obligasjonslån som var gitt til enkeltstående eiendomsprosjekter. «Meget langt fra de kravene som fremgår av verdipapirforskriften §9-20 og 9-26», var konklusjonen i tilsynsrapporten fra juni 2020. 

For abonnenter