FinansWatch

Randi Marjamaa_nett.jpg

Nordea havnet på bunn: – Vi kjenner det i hjerteroten

Privatkundene er misfornøyde med Nordea. Det viser årets bankundersøkelse fra EPSI. – Vi er ikke fornøyd, understreker Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge, til FinansWatch. – Dette er et resultat vi tar på høyeste alvor. Vi kjenner det i hjerteroten og det er ikke hyggelig å score dårlig på kundetilfredshet blant privatkundene våre, legger hun til.

Vibeke Hansen.jpg

DNB bruker ikke EPSIs bankundersøkelse i sitt arbeid

DNB havnet på bunn i bankundersøkelsen til EPSI Rating. – Dette er ikke en undersøkelse vi kjøper og bruker som måleparameter. Derfor kjenner jeg hverken metodikken eller resultatene i detalj, sier Vibeke Hansen, kommunikasjonsdirektør i DNB, til FinansWatch.

Handelsbanken ble topp tre på kundetilfredshet blant privatkundene

Handelsbanken er fornøyd med resultatene for privatmarkedet, men ikke på bedriftsmarkedssiden i årets bankundersøkelse fra EPSI. – Vi har ambisjon og mål om å ligge i toppen både for bedrift- og privatmarkedet. Når vi ikke gjør det, er vi ikke fornøyd, sier kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre i Handelsbanken til FinansWatch.

Fremtind investerer tungt i kunstig intelligens

Fremtinds avdeling for maskinlæring har doblet seg i antall ansatte tre ganger de siste tre årene. Selskapet tror en mer komplisert datamodell for risiko vil forenkle risikoarbeidet betraktelig.

Finanstilsynet foreslår ny utlånsforskrift

Finanstilsynet foreslår at maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt ved nye lån. «Høy gjeldsgrad i husholdningene utgjør en betydelig risiko for finansiell ustabilitet», skriver Finanstilsynet i sin anbefaling om strengere regler.

Bankundersøkelsen viser at det er større avstand mellom kundene og banken

– En viktig årsak til dette er at mange banker i kjølvannet av pandemien har redusert antallet fysiske møter til et minimum, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Rating Norge, til FinansWatch. – Selv med rekordlav styringsrente som gjør det rekordbillig å låne penger, opplever kundene at de får mindre bank for pengene i år, legger han til.

Bankenes bedriftskunder er nå vesentlig mindre tilfredse enn i fjor

– Bedriftskundene mener banken deres er dårligere på oppfølging og informasjon. I tillegg savner de at banken på eget initiativ tar kontakt med dem, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Rating Norge, til FinansWatch. Bankene i Eika Alliansen har de mest fornøyde kundene i år som i fjor, mens DNB er på bunn også i bedriftsmarkedet.

Bankundersøkelsen: Sbanken er på topp. DNB og Nordea er på bunn

Sbanken er igjen på topp når det kommer til å ha de mest fornøyde kundene, mens kundetilfredsheten i DNB og Nordea faller markant tilbake fra i fjor. – DNB og Nordea må igjen innse at de har de minst fornøyde bankkundene i Norge, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Rating Norge, til FinansWatch.

Bankene har fått mindre tilfredse og lojale kunder

Kundetilfredsheten faller i krisetider, viser årets bankstudie fra EPSI. – Mange av både bedrifts- og privatkundene sier de opplever at banken ikke er der for dem når de trenger det, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Rating Norge, til FinansWatch.

Kostnadsgrepet til SpareBank 1 Nord-Norge belønnes med høy Moodys-rating

Banken har besluttet å fjerne minibanker og nedlegge 16 av 31 lokalkontorer. Likevel serverer kredittvurderingsselskapet Moodys «Aa3» i vurdering. – Det er gledelig er det å konstatere at både Moodys og samtlige norske bankanalytikere har forstått og støtter vår beslutning om at dette er fornuftig og nødvendig, sier finansdirektør Bengt Olsen til FinansWatch.

Codan Forsikring har fått ny direktør og ny ledergruppe

Linda Mulehamn har begynt som direktør for underwriting og analyse i Codan Forsikring. – Linda har en svært god forståelse av det norske markedet og har en fantastisk kombinasjon med erfaring fra både store konsern og selskap som ligner vårt, uttaler administrerende direktør Stefan Langva i en pressmelding fra selskapet.