FinansWatch

huddlestock2.png

Huddlestock: Bremset av pandemien

Fintech-selskapet Huddlestock leverte et driftsresultat på minus 1,8 millioner kroner i første kvartal, men melder samtidig om flere nye avtaler.

Styrket konsernresultat for Tryg

Forsikringsselskapet fikk et vesentlig bedre resultat i årets første kvartal sammenlignet med fjorårets, med 1.022 millioner danske kroner i år mot minus 372 millioner danske kroner i fjor.

Nysnø: Finansbransjen trenger flere kvinner

Administrerende direktør Siri Kalvig i klimainvesteringsfondet Nysnø innrømmer at finansbransjen har et problem med ryktet. Hun vektlegger bransjens påvirkningskraft og oppfordrer flere kvinner til å søke seg hit.

Bankanalytiker: – Blir overrasket hvis budet avvises

Arctic Securities har bistått Sbanken med råd i prosessen, og blir overrasket dersom frieriet til DNB blir avvist av aksjonærene. Pareto Securities tror ikke det vil komme høyere bud, og anser godkjenningen fra Konkurransetilsynet som det største hinderet.

doc7exslt922s9o3pe175p.jpg

VFF: Høy nettotegning i fond fortsetter

Norske personkunder plasserte 4,5 milliarder kroner netto i verdipapirfond mars. 4 milliarder av disse ble satt i aksjefond. Hittil i år har de tegnet aksjefond for 8,9 milliarder kroner.

Derfor ønsker DNB å kjøpe Sbanken

DNB har allerede sikret seg aksept fra de største eierne i Sbanken og styrets velsignelse. Kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide begrunner budet med kostnadssynergier, og at det vil bidra til økte markedsandeler for DNB.

Altor: «Best of both worlds»

Sbankens største eier, oppkjøpsfondet Altor med 25 prosent av aksjene, har godkjent budet fra DNB. De mener Sbankens løsninger kombinert med DNBs globale ressurser vil bli en veldig god kombinasjon.

Siste Nytt