FinansWatch

VFF: – Rekordmange nye fondssparere

REKORD: Det har aldri vært flere fondssparere viser ny undersøkelse. Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen i VFF mener god utvikling på aksjemarkedet gjort fondsparing attraktivt. | Foto: Irene Sandved Lunde

I en fersk undersøkelse gjort av Opinion for Verdipapirfondenes forening står det at hele 46 prosent av befolkningen nå har penger plassert i aksjefond.

Karriere og arbeidsliv

Kjersti Misje Østbakken er forskningsleder for Arbeid og velferd og er PhD i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser omfatter lønns-, yrkes- og karriereforskjeller for ulike grupper arbeidstakere. | Foto: Institutt for samfunnsforskning

Vis Karriere

Snö Ventures etablerer kontor i Danmark

Det norske venturekapitalselskapet Snö er i ferd med å etablere et nordisk fond, og åpner dørene til flere skandinaviske kontor for å komme tettere på de lokale markedene.

Runa Opdal Kerr: – For finansnæringen som helhet går det sakte

Finans Norge er en av eierne av Kvinner i Finans Charter som har som mål å få opp andelen kvinnelige ledere i finansnæringen. – Vi må tørre å sette hårete mål, jobbe systematisk og ikke minst vise i praksis at resultatene er så viktige at de belønnes, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

Lokalbank-alliansen anker Grong-dom til lagmannsretten

Eika-utbryterne i Lokalbank-alliansen har gått til sak mot Eika Gruppen for det de mener var en urettmessig utvanning av deres eierandeler i Eika etter en emisjon i Grong Sparebank. Nå vil de prøve saken for lagmannsretten.

Nytt utvalg går gjennom hele skattesystemet

Norge mot 2025-utvalget anbefalte å sette ned et eget utvalg for en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Regjeringen har nå bedt professor Ragnar Torvik lede dette arbeidet.

Siste Nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger