FinansWatch

Vipps loggin.jpg

Pandemiløft for innloggingstjenste

Helsemyndighetenes anbefalinger om at skjenkesteder må ha et system for registrering av gjester har gitt et økt interesse for Vipps Logg inn.

arne-austreid-web.jpg.thumb.1280.1280.jpg

SR-Bank-sjefen fornøyd med sin siste kvartalsrapport

– Vi leverer et styrket resultat i forhold til tidligere kvartal. Det underliggende driften i banken er jo egentlig veldig, veldig god. Slik oppsummerer Arne Austreid sin siste kvartalsrapport som sjef for Sparebank 1 SR-Bank.

Nordea Liv: – Det er en fjær i hatten at Folketrygdfondet valgte oss

hans erik lind

– For oss er Folketrygdfondet en veldig fin kunde å ha. Det er ikke den største kunden, men det er en kunde som stiller høye krav til oss som leverandør og det håper jeg blir lagt merke til i markedet, sier administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind, til FinansWatch.

BN Bank vil bort fra «bransjesnusket» innen usikret kreditt og forbrukslån

Banken kutter ut usikret kreditt og forbrukslån. – Vi ser at det er mye arbeid med dette, og avdekket også at det var mye snusk i denne delen av vår bransje. Når vi gikk så hardt ut mot bransjestandarden måtte vi avslutte med dette selv, sier administrerende direktør Svein Tore Samdal til FinansWatch.

OBOS-banken hiver seg ikke på rentekrigen

Banken har levert et normalisert resultat etter to korona-kvartal med økt rentenetto. Men å krige om kundene med lavest mulig boliglånsrente ønsker OBOS-banken ikke å være med på. – Vår vurdering er at et sånt prisnivå ikke er bærekraftig ovenfor kundene. Vi vil heller ha stabile vilkår over tid, sier Marianne Ebbesen, konserndirektør for bank og eiendomsmegling i OBOS-banken til FinansWatch.

Fremtind oppdager svindelsaker for rundt 45 millioner hvert år

Årlig avdekker forsikringsbransjen svik og svindel for 500 millioner kroner, mens Fremtind forventer å politianmelde ti ganger så mange svindeltilfeller som de har gjort til nå. – Svindel er et stort samfunnsproblem som ikke ett forsikringsselskap kan løse alene, sier Roy-André Sørheim Lyngbø.

Folketrygdfondet: – Vi ser frem til samarbeidet

Nordea Liv skal levere pensjon til 52 ansatte i Folketrygdfondet de neste årene. Jørn Terje Krekling, direktør for økonomi og risikostyring i Folketrygdfondet, trekker frem at konkurransen var sterk.

Ifølge Østre Agder Sparebank begynner ting å løsne

Sparebanken melder i kvartalsrapporten for tredje kvartal at banken dette kvartalet har opplevd en god og sunn utlånsvekst og en positiv utvikling i bankens provisjonsinntekter. Men banken må fortsatt følge deler av porteføljen tett.

Pareto Bank betaler ut utbytte

Banken begrunner dette med at banken ved kvartalsskiftet har en «robust soliditet, god utlånskapasitet og høy tapsabsorberende evne». I rapporten for tredje kvartal skriver banken at de har redusert usikkerheten i bankens portefølje og at kredittkvaliteten er stabil.

Ny Insr-sjef åpen for å se på nye muligheter

Den svenske forsikringsveteranen Niclas Ward går inn som ny sjef i Insr. – Den hovedsakelige oppgaven blir å ta hånd om interessene om kunder, ansatte og aksjeeiere i avviklingsperioden, sier Ward til FinansWatch. Han holder imidlertid døren på gløtt for om det skulle dukke noen nye muligheter for selskapet.

Instabank legger ikke skjul på at de tror på betydelig vekst fremover

– Gjennom det siste året har vi bevist det som kanskje er bankens største styrke, at vi raskt evner å fornye oss og endre strategi når rammebetingelsene endres. Derfor tør vi å tro på en betydelig vekst i både utlånsportefølje og resultat de neste årene, og vi tør å si det, uttaler administrerende direktør Robert Berg i Instabank i en pressemelding fra banken.

doc7a8qfnurz9fhsxz5pa4 (1).jpg

Tryg om forsikringssamarbeid: – Vi samarbeider med armlengdes avstand

Tryg, Frende og Fremtind samarbeider om datadravet svindelkartlegging. – Da kan vi i større grad avdekke der det er ugler i mosen. Det innebærer at vi kan avsløre en større andel svindel som kommer kundene og selskapet til gode, samtidig som det reduserer et samfunnsproblem, sier Karl Ove Aarbu, analysesjef i Tryg, til FinansWatch.

Klara Lise (002).png

Bank Norwegian ser et utappet potensiale i Sverige

Forbrukslånbanken ønsker å ta markedsandeler og sikter seg spesielt inn mot det svenske markedet. – I Sverige er markedet for usikrede lån 2,5 ganger så stort som i Norge. Men markedet er også annerledes og svenske kunder benytter i større grad agenter når de søker om lån, sier finansdirektør Klara Lise Aasen, til FinansWatch.

Resultatrekord for Frende Forsikring

Tredje kvartal ble særdeles godt for Frende. Skadeprosenten er forbedret med 7 prosent og erstatningsandelen er to prosent bedre enn under samme kvartal i fjor. – Resultatene så langt er fantastiske på tross av alt pandemien har medført, sier konsernsjef Vegar Styve i Frende.

Sparebanken Vest: – Tapene er vesentlig lavere enn foregående kvartaler

Ifølge banken preges resultatene for tredje kvartal av vekst, reduserte kostnader og moderate tap. – Vi fortsetter å være tett på i oppfølgingen og rådgivningen til kundene våre, og er tydelige på at det fortsatt ligger utfordringer foran oss, uttaler konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i en pressemelding fra banken.

KLP Banken treffer godt i boligmarkedet

KLP Banken har hatt en samlet boliglånsvekst på 2,3 milliarder kroner etter årets tre første kvartal. Det har ført til bankens rentenetto på 237 milliarder kroner etter tredje kvartal faktisk er bedre en ved samme tidspunkt i fjor.

Landkreditt Bank planlegger å vokse videre

Tidligere i år kjøpte banken alle aksjene i Koppang Landbruks- og Næringsmegling, og nå har selskapet endret navn til Landkreditt Eiendom. Oppkjøpet er gjort for å styrke bankens posisjon i landbruksmarkedet.