Esa mener Finanstilsynets krav bryter med EØS-reglene

Norske finansforetak som vil etablere seg i andre EØS-land, må melde fra til Finanstilsynet. Det er i strid med EØS-reglene, slår Esa fast.
Esa mener kravet om at norske banker må melde fra til Finanstilsynet dersom de vil etablere datterselskap i utlandet eller kjøpe opp utenlandske virksomheter, er i strid med EØS-reglene. | Foto: Aleksander Losnegård / AdvokatWatch
Esa mener kravet om at norske banker må melde fra til Finanstilsynet dersom de vil etablere datterselskap i utlandet eller kjøpe opp utenlandske virksomheter, er i strid med EØS-reglene. | Foto: Aleksander Losnegård / AdvokatWatch
NTB

Esa er tilsynet som overvåker at EØS-avtalen blir etterlevd i medlemslandene.

Nå har tilsynet sendt en uttalelse til norske myndigheter om noen regler i finansforetaksloven som den mener er i strid med avtalen. Det handler om et krav om at banker og andre finansforetak som ønsker å etablere datterselskaper i andre EØS-land, må melde fra til Finanstilsynet. Det samme gjelder hvis de kjøper opp en viss andel av utenlandske finansselskaper. 

– Finanstilsynet kan sette vilkåret eller gi pålegg om at etableringen eller ervervet ikke skal gjennomføres. Etter ESAs syn innebærer derfor denne varslingsordningen en effektiv vetorett for Finanstilsynet, som reelt sett er et autorisasjonskrav, skriver tilsynet i en pressemelding.

Dette utgjør en uberettiget begrensning av etableringsfriheten, mener Esa, som påpeker at utgangspunktet er at tillatelse må søkes hos myndighetene i landet der selskapet vil etablere seg.

Norske myndigheter har nå to måneder på seg på å iverksette tiltak før Esa kan beslutte å bringe saken til Efta-domstolen, heter det i pressemeldingen.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også