Fikk pålegg om retting fra Finanstilsynet – banken ikke enig

Finanstilsynet mener Sparebanken Møre har ført regnskap på feil måte, og dermed fordelt for mye overskudd og utbytte til sin egen eierandelkapital. Banken er uenig med vurderingene.
FIKK PÅLEGG: Administrerende banksjef i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal. | Foto: Sparebanken Møre
FIKK PÅLEGG: Administrerende banksjef i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal. | Foto: Sparebanken Møre

I en børsmelding natt til fredag skriver Sparebanken Møre at de har mottatt et varsel om pålegg fra Finanstilsynet, som omhandler bankens regnskapspraksis.

Finanstilsynet mener at banken feilaktig har bokført midler avsatt til gaver som annen gjeld i stedet for gavefond. Dermed har bankens eierandelskapital fått en for stor andel av overskuddet.

Sparebanken Møre må dermed beregne eierbrøken på nytt for årene 2014 til 2023 og justere overskuddsfordelingen deretter, mener Finanstilsynet.

Ville gitt lavere eierbrøk

Sparebanken vedtok i en ekstraordinær generalforsamling i slutten av februar å opprette Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre. Om lag 26 millioner kroner av grunnfondskapitalen ville bli konvertert til eierandelskapital. Stiftelsen skulle deretter bli tildelt 360.750 egenkapitalbevis pålydende 20 kroner i Sparebanken Møre, og et kontantbeløp på 175 millioner kroner ved opprettelsen.

«Sparebanken Møre oppfatter varselet slik at Finanstilsynet mener at midler som er avsatt til gaver, men som ikke er besluttet utdelt til gavemottakere pr. årsskiftet, skal overføres gavefondet og ikke bokføres som annen gjeld», skriver banken.

Videre står det:

«Finanstilsynet mener videre at resultatet av at gavemidler har vært bokført som andre forpliktelser og ikke som gavefond er at eierandelskapitalen over tid har fått en for stor andel av årets resultat. Dersom midlene hadde vært tilført bankens gavefond, ville det i de foregående år gitt lavere eierbrøk enn det som er lagt til grunn ved fordeling av overskudd og utbyttemidler».

– Uenig

Finanstilsynet ber om at banken beregner kompensasjonen som følger av varselet om pålegg om retting. Sparebanken Møre opplyser at de vil starte arbeidet med å foreta beregningene.

Finanstilsynet vil ta sikte på å behandle søknaden om tillatelse til å etablere sparebankstiftelsen etter at denne saken er avsluttet.

Banken har frist til 26. august 2024 med å komme med merknader til varselet.

«Sparebanken Møre er uenig i Finanstilsynets vurderinger og vil bruke tid på en gjennomgang og vurdering av det faktiske og juridiske grunnlaget for det varslede pålegget. Bankens merknader vil bli sendt Finanstilsynet innen fristens utløp», avslutter banken.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også