Innlegg: Forsikringsselskaper bør eie og kontrollere nye økosystemer selv

Bransjeglidning innen mobilitet gjør at forsikringsselskapene på hegne om sitt enda mer enn før. For eksempel gjennom oppkjøp av bompengeselskaper.
Elisabeth Solberg er analyseansvarlig i Cicero Consulting. | Foto: Heiko Junge / NTB (bakgrunn), Cicero Consulting (innfelt)
Elisabeth Solberg er analyseansvarlig i Cicero Consulting. | Foto: Heiko Junge / NTB (bakgrunn), Cicero Consulting (innfelt)
Elisabeth Solberg, Analyseansvarlig i Cicero Consulting

Gjensidige gjør som Fremtind. De kjøper utstedervirksomheten til et bompengeselskap og oppretter en egen virksomhet for å administrere Autopass-avtaler for bompasseringer. I tillegg utvider Fremtind Service antall autopasskunder til over 1,1 million gjennom oppkjøpet av Vegfinans. Samtidig som Gjensidige fullførte forhandlingene med Vegamot om overtakelse av deres 226.000 Autopass-kunder, har tilsynet i et vedtak konkludert med at Fremtinds eierskap i Fremtind Service er i strid med finansforetaksloven. Denne loven forbyr finansaktører å drive annen virksomhet, også gjennom datterselskap, enn det som følger av regler gitt i eller i medhold av lov for den enkelte type foretak, foretakets tillatelse og dets vedtekter. Dette kan demed også påvirke Gjensidiges kjøp av Autopass-porteføljen til Vegamot.

Forsikring som del av noe større

I dag er det forsikringsselskapene som krever inn statens trafikkforsikringsavgift fra kundene, så dette kan sees på som ledd i en utvikling som allerede er i gang der bileiere ikke må forholde seg til mange ulike tjenestetilbydere. Helge Baastad, konsernsjef i Gjensidige, uttaler at de tror at bileiere vil være tjent med å samle flere tjenester hos en leverandør og at de ønsker å ta den rollen. 

Selv om det sies å være en videreføring av det arbeidet de allerede gjør gjennom innkreving av trafikkforsikringsavgiften for staten, er det også et viktig ledd i arbeidet med å tilpasse seg konkurransen fra nye aktører og fremveksten av nye økosystemer innen mobilitet. Med økt bransjeglidning har det lenge vært mye snakk om hvilke bransjer som vil gå inn i forsikring, men nå er det vel så interessant å snakke om hvilke bransjer forsikring bør gå inn i.

Økosystemer den viktigste trenden

Fremveksten av økosystemer innen forsikring har gjort Open Insurance til et fenomen. Open Insurance kan forklares som et fenomen der nye økosystemer vokser frem med utgangspunkt i kundenes verdikjede, og som legger til rette for økt bransjeglidning og som erstatter den klassiske industrioppdelingen. EUs forsikringsmyndighet, EIOPA, har nylig gjennomført en høring der de utforsket spørsmålet om hvor langt verdikjeder innen markedet skal «åpnes» gjennom deling av forsikringsrelatert data mellom forsikringsselskaper og selskaper i andre næringer. Målet er å beskytte forsikringstakers rettigheter og å tillate innovasjon innen produkter og tjenester.

Unngå å bli en utskiftbar leverandør

Forsikringsselskapene har to valg i en slik ny økonomi slik jeg ser det; 1) de kan la andre bygge økosystemer der forsikring blir et biprodukt, eller 2) de kan bygge og eie økosystemene selv og beholde kontroll over kunden og kundedialogen.

I det første alternativet som skisseres er det andre som bygger økosystemer der flere tjenester pakkes sammen og der forsikring inngår som et biprodukt. Dette bør ikke være et ønskelig scenario for de største forsikringsselskapene. I et slikt scenario er det ikke lenger sluttbrukeren som blir forsikringsselskapenes kunde, men de som eier disse økosystemene. Forsikringsselskapene vil ikke lenger eie kundedialogen og kan risikere å bli en utskiftbar leverandør. For forsikringsbransjen vil dette kunne føre til et redusert premievolum ved at det blir et ekstra ledd mellom dem og sluttbrukeren.

Vil eie økosystemene selv

I det andre alternativet er det forsikringsselskapene som gjør oppkjøp eller inngår allianser for å etablere nye, datadrevne økosystemer. Det er dette vi ser at Gjensidige og Fremtind prøver på når de kjøper utstedervirksomheten til bompengeselskaper. Her kan også Ifs oppkjøp av Viking redningstjeneste og Gjensidiges nylig lanserte bilabonnement trekkes frem. 

Det kan tolkes som et tydelig signal om at de store forsikringsselskapene ikke kun nøyer seg med å ta del i nye verdikjeder, de vil eie dem og kontrollere dem selv. Med andre ord; de vil selv sitte i førersetet og eie økosystemene som vokser frem innen mobilitet. 

Bilforsikring trues av nye trender innen mobilitet

Når man snakker om nye økosystemer er det ofte nye økosystemer innen mobilitet som trekkes frem. Bildelingsplattformer vokser frem og det at færre vil eie bil i fremtiden vil utvilsomt forårsake radikale endringer for forsikringsbransjen i tiden fremover. Dette har gitt grobunn for samarbeid der bilforsikring blir en del av nye verdikjeder og økosystemer der forsikring leveres som en del av en “pakke” bestående av ulike tjenester innen bilhold.

Fra et kundeperspektiv kan det nok oppleves som like relevant å kjøpe bilforsikring når kunden er i en situasjon der vedkommende skal inngå en avtale om å lease, leie eller kjøpe bil, som å kjøpe det direkte fra forsikringsselskapet selv. Med andre ord kan det være like relevant for kunden å kjøpe forsikring fra aktøren som selger dem objektet som skal forsikres. Andre eksempler der det i dag kan være relevant å kjøpe forsikring ved kjøp av et produkt eller tjeneste, er kjøp av avbestillingsforsikring når kunden booker en reise eller et hotellopphold via en reiselivsaktør eller kjøp av en trygghetsavtale når kunden kjøper seg en ny PC eller mobil hos Elkjøp.

Bilprodusenten har en unik posisjon

Innen bil er bilprodusenten kanskje i en enda mer relevant situasjon til å tilby forsikring enn både bilforhandleren og aktører innen billeasing og bildeling. Bilprodusenter er i en posisjon der de kan levere alt bileieren trenger til bilen og på veien. Flere store bilprodusenter har signalisert et ønske om å tilby både bilabonnement og satse mer på direktesalg av nye biler. For eksempel så tilbyr Volvo bilabonnement gjennom sin Care by Volvo der forsikring fra If er inkludert. I tillegg sa de nylig opp sin avtale med Bilia, som forhandler Volvo, fordi de ønsker å satse på direktesalg og ha mer direkte kundekontakt. Tesla har lansert bilforsikring i USA, og det spås en utvikling der store bilprodusenter forsikrer sine bilflåter gjennom en stor forsikringsaktør. Dette vil potensielt føre til at noen få, store selskaper vil låse inn markedet for bilforsikring. Dette er nå blitt aktualisert gjennom at Volvo har inngått avtale med Folksam i Sverige om å levere en treårig forsikringsavtale som selges som en del av en pakke når man kjøper en ny elbil fra Volvo.

Levere bedre helse og tryggere hjem

Når man retter fokus mot nye, fremvoksende økosystemene er det mobilitet som blir viet størst oppmerksomhet. Økosystem-tankegangen er likevel svært relevant innenfor både helse og smarte hjem. Forsikring kan inngå som en del av et bredere tjenestetilbud der verdien som leveres til kunden er bedre helse eller tryggere hjem.

I forbindelse med offentliggjøringen av Gjensidiges oppkjøp av Vegamots autopasskunder, så uttalte konserndirektør for privat i Gjensidige, René Fløystøl, at dette er én brikke i en større satsing på å hjelpe kundene på en bredere måte og at de ønsker å gjøre det samme med bolig og helse også, enten gjennom utvikling, oppkjøp, eller partnerskap. Kort tid etter uttalelsen ble det kjent at Gjensidige nå tester sensorteknologi i boliger på utvalgte boligeiere. Tjenesten skal gi mer enn sikkerhetsrabatt på forsikringen. Den skal blant annet varsle boligeier via en app og sende ut en rørlegger når systemer varsler at det har oppstått en vannlekkasje uten at kunden trenger å løfte en finger.

Ledende forsikringsselskaper som går i front når det kommer til å bygge økosystemer tror jeg vil bevare sin posisjon som markedsledere i fremtiden, men det krever at de investerer i sine teknologiske og organisatoriske kapabiliteter. Skal man lykkes med å bygge økosystemer gjennom partnerskap og allianser må det bygges en moderne IT arkitektur med åpne API-er.

Insurtech-aktører som Trov og Slice har gått fra å levere on-demand forsikringer til forbrukere, til å bygge forsikringsplattformer som gjør det mulig for andre aktører å tilby fleksible forsikringsløsninger gjennom deres API’er. Med andre ord så dukker det nå opp insurtechs som muliggjør at aktører fra andre bransjer enkelt kan tilby spesialtilpassede forsikringer i sine digitale løsninger. Dette er aktører som kanskje er i ennå mer relevant kontekst og posisjon til å tilby forsikring, enn forsikringsselskapene selv.

Jeg tror det er stort potensiale for forsikringsselskapene å utvide sin kjernevirksomhet, og bygge flere verdiskapende tjenester rundt selve forsikringsproduktet. Jeg tror også at det blir viktig at de griper mulighetene før noen andre gjør dem til en utskiftbar leverandør i et økosystem eid og kontrollert av aktører fra andre bransjer. Basert på Finanstilsynets vedtak legger foreløpig finansavtaleloven begrensninger på finansaktørers mulighet til å drive annen virksomhet og gå inn i nye bransjer. Enten må det søkes om egne tillatelser, vedtekter må endres eller man må gå inn i nye bransjer gjennom andre eierkonstellasjoner. Det blir interessant å se hva som blir Finanstilsynets endelige konklusjon.

Elisabeth Solberg er analyseansvarlig i Cicero Consulting.

Innlegg: Forsikringsselskapene kan gjøre mer for å beskytte bygninger mot været

Innlegg: Konkurranse for klima

Innlegg: «Perfekt storm» for ferieavvikling? 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også