Innlegg: Omdømme like viktig som pris når banker selger misligholdte lån

Banken vil faktisk at du skal behandles anstendig, selv om du ikke betalte tilbake lånet ditt. Det bør inkassobransjen merke seg.
Klaus-Anders Nysteen, konsernsjef i Hoist Finance. | Foto: PR
Klaus-Anders Nysteen, konsernsjef i Hoist Finance. | Foto: PR
Klaus-Anders Nysteen, konsernsjef i Hoist Finance

Fra oktober ble rammene for norsk inkassovirksomhet strammet inn, og inkassoselskapene kan ikke lenger ta like mye betalt fra den som skylder penger. Spesielt strammes det inn når det gjelder innkreving av småbeløp.

De færreste vil være uenige i at det er legitimt å regulere inkassobransjen for å balansere to hensyn:

På den ene siden er et moderne kredittbasert samfunn avhengig av en rimelig sikkerhet for at den som låner ut penger får dem tilbake igjen. Får ikke bankene betalt tilbake lånene, vil kostnadene til tap øke, og dermed også rentekostnadene for alle.

På den andre siden er en del av dem som skylder penger i en sårbar posisjon, og en hensynsløs innkrevingspraksis kan forverre personlige og økonomiske problemer.

Det er derfor rimelig at bransjen reguleres.

Ett perspektiv mangler

Men uansett hvordan man velger å utforme kjørereglene for kontakt mellom inkassoselskaper og den som skylder penger, er det en tredjepart som har vært lite fremme i debatten i Norge, nemlig de som har lånt ut penger de ikke har fått tilbake, i mange tilfeller banker.

I Hoist Finance kjøper vi porteføljer av misligholdte lån og arbeider for å finne gode og rimelige tilbakebetalingsløsninger tilpasset den enkelte kundes økonomiske situasjon. Det gjør vi i 11 europeiske land, men ikke i Norge, noe som innebærer at vi ikke er direkte berørt av endringene i de norske rammebetingelsene. Når det er sagt har vi virksomhet som er strengere regulert enn det vi ser i det norske markedet.

Våre erfaringer peker likevel mot at banker og andre kreditorer i økende grad er opptatt av hvordan misligholdte lån håndteres. For å underbygge dette har vi gjort en undersøkelse blant 29 europeiske banker vi kjøper porteføljer av misligholdte lån fra.

Hva sier bankene?

For disse aktørene er det åpenbart viktig å få betalt for porteføljene, men vår undersøkelse viser imidlertid at pris er langt fra det eneste de er opptatt av. Faktisk er det ikke engang det viktigste, ifølge undersøkelsen.

Den aller viktigste faktoren når bankene vurderer hvilket inkassoselskap de skal invitere i en anbudsprosess, er gjeldsinnkreverenes evne til å ivareta selgerens omdømme, skal man tro 83 prosent av deltakerne i undersøkelsen.

I neste fase av prosessen, når man vurderer konkurrerende tilbud fra inkassobyråer, er pris åpenbart av større betydning og blir rangert som svært viktig av 64 prosent av deltakerne. Men, omdømme kommer som nummer to og blir vurdert som svært viktig av hele 54 prosent. Hvis vi kombinerer respondentene som sier at omdømme enten er ganske viktig eller svært viktig utgjør dette hele 86 prosent, mot 82 prosent for pris.

Klar beskjed

Man skal være forsiktig med å lese for mye ut av de nøyaktige prosentene i undersøkelsen, men vi hører en klar og tydelig marsjordre: Bankene vil at kundene deres skal behandles anstendig, selv etter at de selger kravene til et inkassoselskap.

Dette er et budskap som alle som opererer i vår bransje bør ta på største alvor. I Hoist Finance er målet vårt å støtte kundene våre slik at de kommer seg inn igjen i det økonomiske økosystemet – til tross for tidligere eller nåværende utfordringer.

Næringslivet møter stadig tydeligere krav til etisk og bærekraftig virksomhet, og i et veldig gjennomsiktig samfunn ligger det stor omdømmerisiko i å behandle kunder dårlig, selv de som ikke har gjort opp for seg.

I økende grad vil dette føre de seriøse delene av finanssektoren vekk fra aggressiv og urimelig inkassovirksomhet og over mot mer bærekraftig modeller som bedre balanserer kreditorers legitime krav om å få betalt på den ene siden og svake gruppers behov for en farbar vei ut av økonomiske problemer på den andre.

En inkassobransje som ikke innser dette, tar ikke sitt ansvar på alvor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også