FinansWatch

Debatt

Innlegg: Inkassobransjen må tenke nytt

Inkasso handler om at bedrifter skal få betalt for varer og tjenester de allerede har levert. Diskusjoner rundt likviditetsutfordringer for små og mellomstore bedrifter er vel så viktige som diskusjonen rundt gebyrstruktur ved inkasso for privatpersoner.

Innlegg: Forvirringen rundt ESG-ratinger

I det siste er forvirringen rundt ESG-/bærekraftsratinger igjen satt på dagsorden. Denne gangen i FinansWatch. Det problematiseres at fem finansinstitusjoner troner på toppen av hver sin analyse, og tas til orde for standardisering og harmonisering av ratingene. Men hovedutfordringen ligger ikke der.

Innlegg: Klarnas ryddejobb må fortsette i inkassobransjen

Salg av varer på kreditt er ofte forbundet med et virvar av gebyrer og renter. Klarna setter nå en ny standard i kredittbransjen ved å rydde opp i sine kompliserte og unødvendige gebyrer. Vi må fortsette denne jobben i inkassobransjen.

Innlegg: Finfluensere og forbrukervern

Det er ikke alt finfluenserne gjør som havner innen Filnanstilsynets område, skriver forbrukerkoordinator Jo Gjedrem i Finanstilsynet i dette innlegget.

Innlegg: Riktig diagnose, feil medisin

SVs Kari Elisabeth Kaski har tatt til orde for at bankenes kapitalkrav bør økes for å dempe boligprisveksten. Også Finans Norge mener den kraftige boligprisveksten er uønsket, men spørsmålet er hva som er riktig medisin.

Innlegg: – Vi lytter til råd

Som finansminister legger Jan Tore Sanner stor vekt på å ha et godt faglig grunnlag for beslutningene og strategiene for håndtering av krisen. Sanner sier han legger stor vekt på råd både fra det internasjonale pengefondet og OECD.

Innlegg: Utbytte til besvær

Forrige uke meldte den europeiske sentralbanken (ECB) at de vil begrense bankenes mulighet til å betale utbytte også etter regnskapsåret 2020. For øvrige europeiske banker kan dette være et fornuftig grep. For norske banker er situasjonen en helt annen.

Innlegg: Feilaktige påstander fra Finansforbundet

På finanswatch.no 3. desember, fremsetter Finansforbundet og en av deres tillitsvalgte en rekke påstander om gjennomføringen av lønnsforhandlingene i Kommunalbanken som ikke medfører riktighet, og som trenger oppklaring.

Innlegg: Bankenes Vipps – bukken og havresekken

Bankenes forklaring på hvorfor fintech-konkurrenter av Vipps ikke har fått den tilgangen til bankenes systemer de har krav på holder ikke, skriver Christoffer Andvig i Neonomics i denne kommentaren.

Innlegg: Når folk finansierer fremtiden

Investeringsstolt. Ordet dukket opp for et par år siden når jeg reflekterte over kjøttskam, flyskam og bilskam. Siden vår aller største påvirkningsmulighet ligger i våre pensjons- og sparepenger overrasker det meg da, som nå, at vi enda ikke har hørt om investeringsskam. Heldigvis.

Innlegg: Ny inkassolov vil gi nødvendige konsekvenser

Aleksander Holand Nordahl, leder for Virke Inkasso, skriver i Finanswatch 8. september at ny inkassolov vil gi uante konsekvenser. Han hevder sammenslåing av krav fra ulike avtaler kommer til å skape kaos. Jussbuss har en annen oppfatning. For skyldnernes del vil sammenslåing av krav tvert imot gjøre kravene mer oversiktlige. Hensynet til skyldneren må gå foran inkassobransjens mangel på gode gjennomføringsmuligheter.

Innlegg: Mer relevant når kundene trenger det

Den gjengse bankkunde har blitt mindre fornøyd med banken sin siden i fjor. Sbanken er en av få banker med fremgang. Hvorfor har en ren digitalbank de mest fornøyde kundene når kundenærhet og rådgivning er nøkkelen til fornøyde kunder?

1 - 25 av 27
Trial banner

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger