Innlegg: «Perfekt storm» for ferieavvikling?

Norske arbeidstakere sitter på gjerdet og venter på vaksinering og gjenåpning. Det kan gi store forskyvninger i ferieavviklingen i Norge.
Per Christian Rogdar, advokat og leder av Econa Arbeidsliv. | Foto: Econa
Per Christian Rogdar, advokat og leder av Econa Arbeidsliv. | Foto: Econa
Per Christian Rogdar

Koronasommeren 2021 kan gi større utfordringer med å bli enig om når ferien skal avvikles enn vanlig. Den viktigste forutsetningen for å komme til enighet uten konflikt, er å være tidlig ute.

Årets ferieavvikling kan nemlig bli en «perfekt storm», der reiserestriksjoner både i fjor og i år gjør at mange har mer ferie til gode enn vanlig.

Utgangspunktet er at arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for at arbeidstakerne tar ut den lovpålagte ferien, og arbeidstakere er også forpliktet til å ta ut denne, forutsatt at de har full feriepengeopptjening. Arbeidsgiveren skal drøfte med den enkelte arbeidstaker i god tid før ferieavviklingen når ferien skal avvikles.

Hvis man ikke får innfridd ferieønskene er det likevel svært begrenset hva man kan kreve. Det er nemlig arbeidsgiveren som har det avgjørende ordet for når ferien skal avvikles, i kraft av arbeidsgivers styringsrett.

Ferieloven bygger på prinsippet om at det er arbeidsgiveren som bestemmer tiden for ferie.

Ferieloven gir heller ingen økt fleksibilitet til å utsette årets ferie i påvente av koronavaksine. Den sier bare at arbeidstaker har rett til tre ukers sammenhengende ferie innenfor perioden 1. juni–30. september. Den resterende ferietiden ligger helt innenfor arbeidsgivers styringsrett – med ett unntak: Arbeidstakere over 60 år har krav på ytterligere en uke med ferie og bestemmer selv når de skal ta ut denne.

Er du under 60, kan du altså ikke kreve å ta ut ferie i for eksempel september eller i slutten av skoleferien. I ytterste konsekvens kan du faktisk bli pålagt å ta ut hele ferien utenfor barnas sommerferie, selv om dette ikke skjer ofte.

Arbeidstakeren har i utgangspunktet krav på å få informasjon om ferieuttak senest to måneder før avviklingen av ferie. Dette gjelder med mindre særlige grunner er til hinder for slik underretning.

Her syndes det nok en del i mange virksomheter. Som arbeidstaker bør du derfor være påpasselig på å ta opp ferieavvikling god tid i forveien. Dette vil øke sannsynligheten for at du får oppfylt ferieønskene.

Avspasering kan bli krevende

I år har nok mange arbeidstakere jobbet mer enn vanlig, også de som har hatt hjemmekontor. Mange har derfor store timekontoer, som også kan være overført fra tidligere kalenderår, og som de kan ha rett til å ta ut i form av avspasering.

Også ved avvikling av avspasering er det imidlertid arbeidsgiver som normalt har det avgjørende ord. Dersom uttak av avspasering vil innebære en ulempe for arbeidsgivers drift vil det også her være anledning til å avslå ønsker om dette.

Arbeidstakere bør derfor være tidlig ute med å legge en plan for hvordan ferie og avvikling av fleksitid skal tas ut. Målsetningen bør være å komme til enighet om løsninger som både er til det beste for de ansatte, men som også tar nødvendige hensyn til virksomhetens behov.

Per Christian Rogdar er advokat og leder av Econa Arbeidsliv.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også