Finanstilsynet gir millionbot til Verdipapirsentralen

Finanstilsynet har sendt ut to pålegg om retting – ett til Danske Bank og ett til Verdipapirsentralen. Sistnevnte får også bot. 
Verdipapirsentralen er ilagt en bot på én million kroner av Finanstilsynet.
Verdipapirsentralen er ilagt en bot på én million kroner av Finanstilsynet.

Finanstilsynet har i brev av 16. mai gitt Verdipapirsentralen AS, et selskap i Oslo Børs-konsernet, et pålegg om retting etter brudd på reglene for kontroll med kontoførere. Verdipapirsentralen får samtidig en bot for overtredelsen på én million kroner for brudd på informasjonsplikten til Finanstilsynet. 

«Overtredelsene er skjedd i forbindelse med at en kontofører feilinnførte to utenlandske aksjer inn i VPS-registeret», skriver tilsynet i en melding.

I forbindelse med samme sak har også Danske Bank fått et pålegg om retting for brudd på regler om god forretningsskikk i verdipapirhandelloven. 

«Saken gjelder Danske Banks rolle som kontofører i VPS-registeret, og feil ved innføringen av to utenlandske aksjer i VPS-registeret», skriver tilsynet i en melding. 

Varslet sent

Saken har sin bakgrunn i at Verdipapirsentralen selv varslet Finanstilsynet om at det var begått en feil ved innføring av to utenlandske aksjer i VPS-registeret. Danske Bank var kontofører for begge de to utenlandske selskapene og skulle ha ført inn aksjebeholdningene i de aktuelle nasjonale aksjeeierregistrene. 

Feilen ble oppdaget i 2021 i forbindelse med tilpasning til kravene i CSRD, det felleseuropeiske regelverket for verdipapirsentraler. .

Feilen ble meldt til Finanstilsynet i juni 2022. 

Finanstilsynet anfører i vedtaket at det er formildende i denne saken at det er snakk om tilpasning til et forholdsvis nytt regelverk. 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også