Eika Kredittbank og Sparebank 1 Kreditt slår seg sammen

Kredittselskapene har over en million kunder til sammen. 
NYE KREDITTSJEFER: Ronny Smolan blir administrerende direktør og Terje Gromholt blir viseadministrerende direktør med ansvar for strategi og utvikling, i det sammenslåtte selskapet. | Foto: Eika Gruppen
NYE KREDITTSJEFER: Ronny Smolan blir administrerende direktør og Terje Gromholt blir viseadministrerende direktør med ansvar for strategi og utvikling, i det sammenslåtte selskapet. | Foto: Eika Gruppen

Eika Kredittbank og Sparebank 1 Kreditt samler nå sin virksomhet i ett selskap. I en pressemelding opplyser selskapene at de ved å slå seg sammen vil få økt konkurransekraft og ansvarlig utlånspraksis. Selskapene driver i dag utstedelse av kredittkort og forbruksfinansiering for sine respektive allianser i tillegg til tredjeparter i kredittkortmarkedet.

– Nå samler vi ledende kompetanse i Norge på usikret kreditt i ett selskap. Selskapene er påfallende like med tanke på verdigrunnlag, og begge er opptatt av en ansvarlig utlånspraksis. Dette skal vi bevare og bygge videre på, sier Hans Kristian Glesne, styreleder i Eika Gruppen i pressemeldingen. 

Sammenslåingen er vedtatt av styrene i begge selskapene, og avventer nå Finanstilsynets godkjenning. Det sammenslåtte selskapet 

– Gjennom sine respektive allianser er begge selskap del av en felles kulturarv som samfunnsbyggere i norske lokalsamfunn. Det sammenslåtte selskapet vil stå sterkere i et marked med stor internasjonal konkurranse, og vil bidra til at sparebankene i Norge kan hjelpe enda flere kunder enn i dag, sier Per Halvorsen, styreleder i SpareBank 1 Utvikling og SpareBank 1 Gruppen.

I pressemeldingen opplyser selskapene om at de samlet i dag har over en million kunder, og en samlet markedsandel på 6,3 prosent innen forbrukslån og kredittkort. 

«Det sammenslåtte selskapet vil være direkte eid av sparebankene i felleskap, og ha forretningsadresse i Trondheim. Selskapet vil få et nytt navn,» heter det i pressemeldingen. 

Blant andre selskaper selskapene vil utstede kredittkort for er LO, NAF, Coop, Agrikjøp, BN Bank, Lokalbankalliansen, Sparebanken Sør og Sparebanken Møre.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå