Grue Sparebank vokser – men med knappe marginer

Grue Sparebank fikk en rentenetto på 0,62 prosent i første kvartal, langt under bransjenivået for perioden. Men banken tiltrekker seg stadig nye kunder, som låner mer. 
Grue Sparebank. | Foto: Grue Sparebank
Grue Sparebank. | Foto: Grue Sparebank

Grue Sparbank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 7,0 prosent i første kvartal 2023, opp 1,3 prosentpoeng fra 5,7 prosent i samme periode i 2022.

Eika-banken oppnådde et resultat etter skatt på 8,5 millioner kroner, opp fra 5,8 millioner kroner i fjor.

Konsernets netto renteinntekter ble 23,8 millioner kroner, mot 14,5 millioner i fjor. Konsernet hadde andre driftsinntekter på 8,4 millioner kroner, mot 9,6 millioner i fjor.

Regnskapsførte nedskrivninger og tap utgjorde kr 19,7 millioner i første kvartal, mot 16,1 millioner i fjor. 

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 9,5 prosent. Totalt utlån ved utgangen av kvartalet var på 4.345,4 millioner kroner. Innskuddsdekningen var på 68,4 prosent og ren kjernekapital var på 18,3 prosent.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør 0,62 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,40 prosent på samme tidspunkt i fjor.

Banken sin kostnadsprosent ble 59,8 prosent i første kvartal, ned fra 65,3 prosent i samme periode i fjor.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også