Kraftig inntekts- og lønnsomhetsvekst for Haugesund Sparebank

Banken har halvert tapsavsetningene og økt inntektene med 77 prosent takket være sterk utlånsvekst og rentenetto.
Haugesund Sparebank. | Foto: Haugesund Sparebank
Haugesund Sparebank. | Foto: Haugesund Sparebank

Haugesund Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 11,6 prosent i første kvartal 2023, opp 4,6 prosentpoeng fra 7,0 prosent i samme periode i 2022.

DSS-banken oppnådde et resultat etter skatt på 47,0 millioner kroner, opp fra 26,5 millioner kroner i fjor.

Konsernets netto renteinntekter ble 76,5 millioner kroner, mot 57,4 millioner i fjor. Konsernet hadde andre driftsinntekter på 26,8 millioner kroner, mot 17,5 millioner i fjor. Økningen i andre inntekter kommer i hovedsak fra eierinteresser i andre selskap, som Frende forsikring. 

Regnskapsførte nedskrivninger og tap på utlån utgjorde kr 3,2 millioner i første kvartal, mot 6,4 millioner i fjor. 

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 11,4 prosent. Totalt utlån ved utgangen av kvartalet var på 13.991 millioner kroner. Innskuddsdekningen var på 76,8 prosent og ren kjernekapital var på 21,2 prosent.

Rentenettoen utgjør 2,27 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,77 prosent på samme tidspunkt i fjor.

Haugesund sin kostnadsprosent ble 38,2 prosent i første kvartal, ned fra 48,5 prosent i samme periode i fjor.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også