FinansWatch

DNB-saken er alvorlig, men langt unna tilsvarende saker i Skandinavia

Tilsvarende overtramp mot hvitvaskingsregelverket som DNB har blitt bøtelagt for har vært i milliardklassen i Sverige og Danmark.

Arkibilde. DNBs hovedkontor i Bjørvika i Oslo. | Foto: PR/DNB

DNB ble denne uken endelig pålagt en bot av Finanstilsynet på 400 millioner kroner for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. I tillegg til boten får DNB krass kritikk av tilsynet, som tror det har vært langt flere kritikkverdige saker hos banken enn de som er tatt med i saken.

I Sverige og Danmark har også flere storbanker vært gjennom lignende saker. Både SEB og Swedbank i Sverige har vært gjennom opprivende saker, med til dels store konsekvenser for toppledelsen i bankene.

De to bankene fikk bøter på henholdsvis én og fire milliarder kroner, for brudd på regelverk som i stor grad er harmonisert i Europa.

I Danmark pågår fortsatt en stor sak hvor Danske Bank er anklaget for å ha bidratt til hvitvasking av penger gjennom sin virksomhet i Baltikum. Også her har toppledelsen vært etterforsket for mulig straffeansvar i saken, men anklagene ble nylig droppet av politiet.

– Det er ikke til å komme forbi at de ulike landenes tilsyn er gitt et stort skjønn i utforming av gebyrer, sier jusprofessor Jon Petter Rui ved UIT Norges arktiske universitet i Tromsø til DN.

Selv om det er det samme regelverket de skandinaviske bankene er dømt etter, er det også store forskjeller i sakene. DNB har ikke blitt anklaget for å ha bidratt til hvitvasking, slik de skandinaviske motpartene har. Økokrim henla sin sak mot DNB i fjor.

– Vi får gebyr for dårlig etterlevelse, men er ikke mistenkt for å bidra til hvitvasking. Det å få godt regelverk og rutiner på plass, er en stor oppgave. Hele næringen jobber med det, sier styreleder i DNB, Olaug Svarva, til DN.

DNB: 500 ansatte jobber med å avdekke mistanke om økonomisk kriminalitet

Ingjerd Spiten: – Søknader om finansieringsbevis har økt med 25 prosent

Nybø ber om møte med DNB etter hvitvaskingskritikk 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch