FinansWatch

Finanstilsynet tror DNB kan ha lignende feil i flere kundeforhold

Økokrim har henlagt etterforskningen av DNBs involvering i den såkalte Samherji-saken, men Finanstilsynet retter sterk kritikk mot banken. De tror ikke det er snakk om et enkelttilfelle.

Illustrasjonsbilde. Finanstilsynet er bekymret for at DNB kan ha hatt mangelfull oppfølging av hvitvaskingsreglene mot flere selskaper. | Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix

DNB ble i dag endelig idømt en bot på 400 millioner kroner for manglende etterlevelse av hvitvaskingsreglene. Samtidig kom Finanstilsynet med en rapport om DNBs involvering i den såkalte Samherji-saken.

Saken har tidligere vært hos Økokrim, men etter at de henla sin etterforskning har Finanstilsynet overtatt saken og gjort sine egne undersøkelser.

I rapporten heter det blant annet:

«Undersøkelsen har avdekket grove og vedvarende mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven».

DNB erkjenner at det på det gjeldende tidspunktet var mangler i arbeidet med anti-hvitvasking mot Samherji.

Men Finanstilsynet påpeker i tillegg at arbeidet med å forbedre rutinene gjorde at en rekke alarmer i systemet ble slettet slik at de ikke kunne følges opp. Og dette tror ikke tilsynet begrenser seg til Samherji-saken.

«Finanstilsynet mener det er klare holdepunkter for at Samherji-saken ikke er unik, og at det i bankens portefølje kan være flere kunder eller transaksjoner som burde ha vært gjenstand for nærmere undersøkelser og oppfølging i tråd med kravene i hvitvaskingsloven», skriver tilsynet i rapporten.

– Vi vil aldri ha noen garanti for at det ikke kan finnes lignende saker, men det er ikke noe som tilsier at det gjør det. Et stort team hos oss jobber med en gjennomgåelse av kundeporteføljen og for å sikre fremdrift på de tiltakene som er igangsatt. Vi jobber kontinuerlig med å avdekke mistenkelige forhold og rapportere disse til Økokrim, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i DNB til DN.

Finanstilsynet opprettholder bot til DNB

DNB: Ingen krise på vei i bedriftsmarkedet

Nordgaard: – Vi rigger oss for veksten som kommer til regionen 

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch