FinansWatch

Dette kjennetegnet finansbransjen i 2020

Bratte opp- og nedturer, tapsavsetninger, fusjoner, nedlagte filialer og fjerning av minibanker ble hett stoff i 2020. I tillegg har nye EU-direktiver fortsatt å endre bransjen og de som jobber i den.

Arkivbilde. Operaen og finansdistriktet Barcode i Oslo nyttårsaften 2018. | Foto: Ørn E. Borgen / NTB

FinansWatch ble lansert 28. april i år, seks uker inn i nedstengningen av Norge og akkurat i tide til resultatsesongen for første kvartal. De første dagene og ukene ble preget av resultater fra stort og smått i Norges store og varierte finansbransje.

Det ordet som best oppsummerer denne resultatsesongen er antakelig «tapsavsetning». DNB satte av hele 5,8 milliarder kroner i regnskapene til fremtidige tap. For mange måtte man helt tilbake til 1990-tallet for å finne lignende utslag i regnskapene som pandemien forårsaket.

Mens regionbanker og storbanker satte av store summer, var det samtidig flere sparebanker i distrikter med liten eksponering mot koronarammede bransjer som ikke merket stort til pandemien i regnskapene.

Heldigvis gikk det ikke så ille som fryktet etter første kvartal og mange banker hadde hentet inn det tapte ved utgangen av tredje kvartal.

Hvitvasking

Finanstilsynet har hatt fokus på etterlevelse av hvitvaskingsreglene i 2020 og mente i oktober at bransjen som helhet ikke jobbet tilfredsstillende med dette.

Flere norske banker og finansinstitusjoner ble ilagt bøter av Finanstilsynet, deriblant Hønefoss Sparebank, Komplett Bank, Fana Sparebank Eiendom og Santander. Men også større banker måtte tåle kritikk. For DNB innledes det nye året i påvente av en stor bot fra tilsynet.

Etterlevelse av hvitvaskingsreglene går ofte på tvers av personvernreglene. Å kunne etterleve begge regelverkene er noe det norske fintech-selskapet Quesnay jobber med å løse.

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto innføres ved årsskiftet til 2021 og bransjen har vært opptatte både av reglene og av å posisjonere seg. Etter sommeren gikk diskusjonen om hvorvidt innkjøpsfellesskap av pensjon trenger å innhente samtykke fra alle medlemmer dersom de vil gjøre en endring. Finans Norge og DNB mente reglene ikke var godt nok utredet, mens Akademikerne mente det var konkurransehemmende å bruke mer tid på utredning. De fikk støtte av Nordea Liv

Nordnets Anders Skar sier det blir en kamp om pensjonskundene enten man vil eller ei.

Senere i høst har EPK i stor grad handlet om et kappløp for å sikre seg store offentlige og forbundskunder for forsikringsselskapene. Finansdepartementet regner med at 800 millioner kroner i gebyrinntekter vil gå tapt for bransjen når alle pensjonskontoer skal slås sammen til én per person. Storebrand kan miste 230 millioner kroner alene.

Markedsføringen av pensjonsløsninger har forlengst startet, men for noen blir forenklingen for mye.

PSD2

Det europeiske betalingsdirektivet (PSD2) har trådt i kraft og medfører en rekke endringer for norske finansselskaper og betalingsformidlere. Blant annet åpner direktivet for at regnskapssystemer og nettbank kan utveksle informasjon, noe fintech-selskaper og en del utfordrere har oppdaget.

Samtidig har det vært konflikter. Horde klaget i høst Vipps' eierbanker inn for både finanstilsynet og konkurransetilsynet fordi de mener Vipps har fått en fordelaktig behandling av sine egne eiere og at bankene har vært for trege med å innføre tekniske funksjoner som vil gi Vipps konkurranse.

LOKALBANK

I løpet av året har det tidvis kommet informasjon om banker som vil forlate Eika Gruppen og etablere en ny allianse, LOKALBANK. Det nye banksamarbeidet skal være i drift fra neste årsskifte juridisk, men alliansen begynte å ta form på slutten av dette året.

Arbeidet med alliansen har pågått i tre år og fellesnevneren for medlemmene er at de syntes kostnadene ble for høye i forhold til utbyttet ved å være i Eika.

LOKALBANK består av bankene Askim & Spydeberg Sparebank, Drangedal Sparebank, Nidaros Sparebank, Selbu Sparebank, Sparebank 68 Grader NORD, Sparebanken DIN, Stadsbygd Sparebank, Tolga-Os Sparebank, Ørland Sparebank, og Aasen Sparebank.

I løpet av årets siste uker har alliansen inngått avtaler med Verd Boligkreditt, Brage Finans for leasing og Frende Forsikring.

Fusjoner

Det har vært en rekke fusjoner av lokalbanker i Norge i 2020. Blant de største er etableringen av Sparebank 1 Sørøst-Norge som er en sammenslåing av Sparebank 1 Telemark og Sparebank 1 BV.

I Nord-Norge overtok Helgeland Sparebank noen av kontorene til Sparebank 1 Nord-Norge, samtidig som Sparebank 1 Nord-Norge ble deleier av Helgeland Sparebank.

Sparebank 1 Nord-Norge kom også i søkelyset da de besluttet å legge ned halvparten av lokalkontorene sine i september.

Digtalisering, kostnadskutt og filialer

Koronapandemien førte til stengte kontorer og et trollsteg i anvendelsen av digitale arbeidsmetoder for bransjen i 2020. Tilstedeværelse er viktig for norske sparebanker, samtidig som fokus på kostnader gjør det attraktivt å stenge lokalkontorer.

Sparebank 1 Nord-Norge valgte å avvikle 16 av 31 lokalkontorer i år, kontorer som de selv mente ikke var lønnsomme. Det mente Finansforbundet var feil signal å sende i en tid hvor mange er bekymret for jobbsikkerheten og privatøkonomien.

Sparebank 1 Nord-Norges konkurrent Sparebanken 68° Nord mente på sin side at lokalkontorene er selve DNA-et i sparebankene.

Enkeltes valg, vil alltid åpne muligheter for andre. Grue Sparebank ser muligheter der de store bankene trekker seg ut.

Husk å tipse oss

Dette er bare noen viktige saker blant de nesten 3.000 artiklene FinansWatch har publisert i 2020. Noe av det mest populære stoffet vårt er jobbskifter i bransjen, og vi vil derfor benytte sjansen til å minne leserne om at de gjerne må tipse redaksjonen på redaksjon@finanswatch.no når de selv skifter jobb eller man har ansatt noen.

Naturligvis tar vi gjerne også imot tips om alt av nyheter som er relvant for bransjen og de som jobber der.

Vi ønsker leserne et godt nytt år og ser frem til å sende ut nye nyhetsbrev og artikler fra 4. januar.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch