Innlegg: Feilaktige påstander fra Finansforbundet

På finanswatch.no 3. desember, fremsetter Finansforbundet og en av deres tillitsvalgte en rekke påstander om gjennomføringen av lønnsforhandlingene i Kommunalbanken som ikke medfører riktighet, og som trenger oppklaring.
Foto: Spekter
Foto: Spekter
Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

finanswatch.no 3. desember, fremsetter Finansforbundet og en av deres tillitsvalgte en rekke påstander om gjennomføringen av lønnsforhandlingene i Kommunalbanken som ikke medfører riktighet, og som trenger oppklaring.

Spekter reagerer også på at Finansforbundets medlemsmagasin, Finansfokus, som opererer under redaktørplakaten, ikke har tilbudt arbeidsgiversiden tilsvar på disse påstandene, men velger å publisere dem uimotsagt.

For det første var det ingen «overraskelse» for Kommunalbanken at det skulle forhandles om lokale lønnstillegg i et årets lønnsoppgjør, slik det fremstår i artikkelen. Kommunalbanken har vært medlem i Spekter siden 1999, er godt kjent med Spekters forhandlingsmodell, og tillitsvalgt får snakke for seg selv når det hevdes at verken tillitsvalgte eller ledelsen «helt visste hvordan disse prosessene skulle være».

Finansforbundet er tilsluttet YS som har vært part i Hovedavtalen med Spekter siden midten av 1990-tallet. Finansforbundet og YS må nesten ta ansvar for å lære opp sine tillitsvalgte selv. Det er en del av det ansvaret YS har som part i en Hovedavtale.

I år ble det avholdt hele fire forhandlingsmøter med lokal tillitsvalgt i Kommunalbanken før vedkommende, i henhold til Spekters forhandlingsmodell, valgte å be om såkalt  bistand fra sin hovedorganisasjon YS. Med fire lokale forhandlingsmøter tilbakelagt, er det vanskelig å kjenne seg igjen i at Kommunalbanken skal ha utvist motstand mot å forhandle med lokal tillitsvalgt.

Tilbud på bordet

I tråd med god forhandlingsskikk, kommenterer Spekter og Kommunalbanken selvsagt ikke detaljer fra hva partene diskuterer i forhandlingene, men det er direkte feil at det «gikk mange timer ut i bistandsforhandlingene» før det ble gitt et tilbud.

Et tilbud lå faktisk på bordet ved bistandsforhandlingens start 23. september, det ble forhandlet gjennom dagen med representanter fra Spekter og Finansforbundet sentralt, men det lyktes dessverre ikke å komme til enighet da Finansforbundets krav var langt over rammen fra frontfaget, og som partene i arbeidslivet har forpliktet seg på å etterfølge.

På vanlig måte, og i henhold til de veletablerte regler som hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden og Spekter er enige om, ble derfor lønnsoppgjøret brakt inn for avsluttende forhandlinger mellom Spekter og YS. I disse forhandlingene ble det oppnådd enighet, med et resultat i tråd med normen fra frontfaget.

Det er helt legitimt å ha ulike krav og posisjoner i forhandlinger, og være uenig i hva som bør bli resultatet. Spekter mener imidlertid at det å fremme uriktige påstander om motparten i media ikke bidrar til godt partssamarbeid og gode prosesser.

Lokalavtale på plass for Finansforbundets medlemmer i Kommunalbanken

12 medarbeidere i Sbanken har tatt sluttpakker

Finansforbundet vil ha tidsbestemt boliglånsforskrift 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også