Finansforbundet vil ha tidsbestemt boliglånsforskrift

Finansforbundet støtter ikke Finanstilsynets forslag om å erstatte dagens midlertidige utlånsregulering med en ny fast utlånsforskrift.
Forbundsleder i Finansforbundet, Vigdis Mathisen. | Foto: Finansforbundet
Forbundsleder i Finansforbundet, Vigdis Mathisen. | Foto: Finansforbundet

Finansforbundet er enige i at norsk økonomi er tjent med en bærekraftig utvikling av boligpriser, men det er ikke naturlig at det er myndighetenes oppgave å detaljstyre denne utviklingen.

Finansforbundet slutter seg derfor ikke til Finanstilsynets vurderinger og bekymringer. I en oppdatering mandag skriver de at de heller ikke til støtter tilsynets forslag om en permanent videføring av boliglånsforskriften.

«Boliglånsforskriften bør fortsatt holdes tidsbestemt og ikke videreføres permanent slik Finanstilsynet foreslår. Finansforbundet har støttet, og støtter fortsatt en midlertidig løsning i en periode med høy gjeldsgrad i befolkningen og med fortsatt voksende boligpriser, men det må være anledning til å tilbakeføre beslutningsevnen til bankene når denne perioden er over», skriver Finansforbundet.

Videre mener forbundet at det ikke er behov for ytterlige innstramminger i boliglånsforskriften på nåværende tidspunkt.

Dette begrunnes med at dagens boliglånsforskrift, innstramminger i regelverket for forbrukslån og -kreditt, har sammen med innføringen av gjeldsregister ført til lavere gjeldsvekst og mer ansvarlig kreditt-tilgang.

«Vi støtter tilsynets forslag om at det innføres en formålsbestemmelse i forskriften. Bestemmelsen tydeliggjør at forskriften har som formål å bidra til finansiell stabilitet ved å stille krav til finansforetakenes utlånspraksis for å forebygge finansiell sårbarhet i husholdninger og finansforetak», står det i meldingen.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også