FinansWatch

Finans Norge ber om utsettelse av rundskriv om risikovurdering i bankene

Finanstilsynets utkast til revidert rundskriv om vurdering av risiko og kapitalbehov i bankene, bør utsettes, mener Finans Norge.

Erik Johansen er direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. | Foto: Finans Norge

– Det er viktig at banknæringen får anledning til å gi innspill til Finanstilsynet om et så sentralt rundskriv som SREP-rundskrivet. Vi mener at rundskrivet bør utsettes og vurderes under ett med gjennomføring de overordnede prinsipper for pilar 2, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, i en melding.

Finans Norge mottok i mai utkast til revidert rundskriv om praksis for vurdering av bankenes risiko og kapitalbehov (SREP). Finanstilsynet gjennomfører hvert år en vurdering av den samlede risikoen i hvert foretak. Basert på denne fastsetter tilsynet med jevne mellom pilar 2-krav; individuelle kapitalkrav for bankene.

Bakgrunnen for at Finans Norge vil utsette rundskrivet er oppdaterte retningslinjer fra The European Banking Authority (EBA), basert på EUs bankpakke fra 2019. I Norge trådte den i kraft fra 1. juni i år.

– Rammeverket er omfattende, og Finans Norge anser det som utfordrende at konsultasjonsperioden bare var en knapp måned, skriver organisasjonen på sine nettsider.

Ber bankene sette seg inn i retningslinjer for håndtering av kriser

Finanstilsynet vurderer å endre hvitvaskingsforskriften

Analytiker: Meningsløst å øke kapitalkravet til bankene nå

EBA-retningslinjer fra bankpakken Finanstilsynet forventer blir fulgt

Finanstilsynet skal vurdere risikovektingen på bolig- og næringseiendomslån


Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch