FinansWatch

Ber bankene sette seg inn i retningslinjer for håndtering av kriser

Retningslinjer for banker og krisehåndterings-myndigheter om forbedring av bankers krisehåndterbarhet, innføres i Norge fra 1.januar 2024.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Retningslinjene tar sikte på å gjennomføre eksisterende internasjonale standarder for krisehåndterbarhet og å identifisere beste praksis for krisehåndterbarhet hittil utviklet av europeiske krisehåndteringsmyndigheter, skriver Finanstilsynet.

Retningslinjene henvender seg både til bankene og til krisehåndteringsmyndighetene.

– Finanstilsynet har bekreftet overfor EBA at retningslinjene vil bli fulgt i Norge fra 1. januar 2024 og forventer at foretak som har fått vedtak om minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) følger disse fra samme dato., skriver tilsynet, og videre:

– Finanstilsynet forventer at disse foretakene setter seg inn i retningslinjene og starter arbeidet for å tilpasse seg retningslinjene. Finanstilsynet følger opp foretakenes arbeid med dette.

Utkast til retningslinjene var på høring i 2021.

Med krisehåndterbarhet forstår man i hvilken grad den foretrukne krisehåndteringsstrategien for den enkelte bank er gjennomførbar, herunder identifikasjon av eventuelle hindringer for dette, ifølge tilsynet.

Joachim Høegh-Krohn blir partner i Idun Vesta

Zwipe-direktør går av - ny direktør på plass

Nordea-saken: Politiet bekrefter at saken startet med en anmeldelse

Mer fra FinansWatch

– Karbonprising viktigste virkemiddel

– Det viktigste er å ha en ambisiøs klimapolitikk. Vi må ha mer tydelige og bindende reduksjonsmål for bedriftene, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch