Finans Norge er kritisk til nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Finans Norge mener det er avgjørende at risikomålingen av norske banker fullt ut samsvarer med EUs fullharmoniserte regler.
KRITISK TIL NYTT RUNDSKRIV: Lik risikomåling av samme risiko er nødvendig for å skape like konkurransevilkår, påpeker Erik Johansen i Finans Norge | Foto: Finans Norge
KRITISK TIL NYTT RUNDSKRIV: Lik risikomåling av samme risiko er nødvendig for å skape like konkurransevilkår, påpeker Erik Johansen i Finans Norge | Foto: Finans Norge

Finans Norge mener det nye IRB-rundskrivet Finanstilsynet kom med tidligere denne uken ikke samsvarer med det samlede EU-regelverket for IRB-metoden, og mener derfor rundskrivet bryter med norske EØS-forpliktelser. 

– Gjennom EØS-avtalen er IRB-regelverket fullharmonisert, og det nasjonale handlingsrommet for tilpasninger av krav er svært begrenset, sier direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, Erik Johansen, til Finansavisen.

Et av eksemplene Johansen kommer med er at Finanstilsynet angir en nedre grense for misligholdssannsynlighet for boliglån på engasjementsnivå på 0,2 prosent, mens det etter kapitalkravsforordningen er en nedre grense på 0,03 prosent.

– Men avvikene er altså ikke begrenset til dette, sier han til avisa.

Finanstilsynet sier de gjennom rundskrivet ønsker å gi bankene veiledning om kravene som stilles til IRB-modeller, og om Finanstilsynets forventninger og tilsynspraksis. Rundskrivet viser også til forventninger som EBA har kommunisert i retningslinjer og utkast til tekniske standarder. 

– Finans Norge er invitert til å gi innspill til rundskrivet i to runder. Ettersom rundskrivet gjelder Finanstilsynets praksis for oppfølging av bankenes IRB-modeller, og ikke er et regelverksforslag, har ikke rundskrivet vært gjenstand for offentlig høring, sier direktør for bank- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet, Ann Viljugrein, til Finansavisen.

EU-etat anbefaler at norske kapitalkrav innføres i andre EØS-land

Eika mener Finanstilsynet skaper stor bekymring

Endringer i bankenes kapitalkrav er fastsatt 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også