FinansWatch

EU-etat anbefaler at norske kapitalkrav innføres i andre EØS-land

Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) har anbefalt at kapitalkravene for norske banker skal anerkjennes av andre EØS-land.

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. | Foto: Finans Norge

Ved utgangen av 2020 ble det innført nye krav til systemrisikobuffer og midlertidige IRB-gulv fof risikovekting av boliglån og næringseiendomslån.

Nå anbefaler ESRB at disse kravene bør innføres også i andre EØS-land.

– Vi har over lengre tid jobbet for at alle aktører som opererer i samme marked må omfattes av de samme generelle kravene, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge i en melding.

De største banene, som bruker interne beregningsmodeller for kapitalkrav (IRB) er reglene allerede trådt i kraft, mens de øvrige bankene kan vente til kommende årsskifte med å overholde de nye kravene.

I Norge har Finanstilsynet på vegne av Finansdepartemetet gjort tilpasningen av kapitalkravene til bankene slik at de reelle kapitalkravene til bankene opprettholdes på et jevnt nivå og for å sikre konkurransekraften i markedet.

Det har også vært en målsetting å få innført tilsvarende krav for norske filialer av utenlandske banker, slik at også disse konkurrerer på jevnbyrdige vilkår.

– Da Finansdepartementet varslet om en økning i systemrisikobufferkravet, ble det samtidig slått fast at dette ikke avspeilet endringer i risikobildet. Men de regulatoriske endringene slo ulikt ut for forskjellige banker. Det er derfor viktig at endringer i generelle bufferkrav bør tas hensyn til i bankenes pilar 2-prosess når det er grunnlag for det, sier Johansen.

ESRB har gitt en frist på 18 måneder til de andre EØS-landene. Fristen er satt lengre enn normalt på grunn av pandemien.

Finans Norge glade for Finansdepartementets risiko-konklusjon

Finansdepartementet: Forhåndssalg kan lempe på kapitalkravene til eiendomsprosjekter

Framtidsoptimismen kraftig styrket i Norge 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch