Finanstilsynet: Viktig at bankene bevarer soliditeten

I Finansielt utsyn påpeker Finanstilsynet viktigheten av at bankene er godt rustet til å bære betydelige utlånstap som kan følge av en uventet utvikling i finansmarkedene. I rapporten advares det mot et eventuelt «sjokk» som kan ramme norsk økonomi hardt. – Finanstilsynets stresstest viser viktigheten av at bankene oppretteholder soliditeten som er bygget opp de siste årene, sier Morten Baltzersen.
Direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen. | Foto: Finanstilsynet
Direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen. | Foto: Finanstilsynet

Onsdag la Finanstilsynet frem rapporten Finansielt utsyn og i denne understreker Finanstilsynet viktigheten av at bankene bevarer soliditeten som er bygget opp de siste årene

Høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig systemrisiko. «Et sjokk i form av kraftig internasjonal renteoppgang og økte risikopremier kan derfor ramme norsk økonomi hardt,» står det i vurderingen.

«Bankene må kunne tåle betydelig utlånstap»

Finanstilsynet understreker derfor viktigheten av at bankene er godt rustet til å bære betydelige utlånstap som kan følge av en uventet utvikling i finansmarkedene og realøkonomien.

– Høy gjeldsbelastning i husholdningene og høye boligpriser utgjør en betydelig risiko for norsk økonomi. Prisveksten i det norske boligmarkedet har vært høy under pandemien, og veksten i utlån til husholdninger har tiltatt. Husholdningenes gjeld vokser raskere enn inntektene, og andelen husholdninger med høy gjeldsgrad har økt de siste årene. Mange husholdninger er sårbare ved betydelig renteøkning, boligprisfall eller inntektsreduksjon, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Finanstilsynet bekymret for at mange tar opp for mye lån – frykter priskrakk i boligmarkedet 

Finanstilsynet vil ikke bøye av for opprop mot risikovekting av eiendomsprosjekter 

Finanstilsynet mener ny boliglånsforskrift vil være bra for førstegangskjøpere 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også