FinansWatch

Pareto Bank lettet etter departementets overstyring av tilsynet

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet lempe på klassifiseringen av enkelte eiendomsprosjekter slik at ikke alle prosjekter får høyrisikostempel. Det gleder de bankene som er hardest rammet av endringen.

Tiril Haug Villum, adm. dir. i Pareto Bank er svært glad for finansdepartementets avgjørelse om høyrisikoengasjementer. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

Tirsdag sendte Finansdepartementet ut et brev til Finanstilsynet hvor de tar til orde for at eiendomsprosjekter med høy grad av forhåndssalg kan klassifiseres med normal risiko, og ikke høyrisiko slik Finanstilsynet har tatt til orde for.

I forbindelse med et nytt EU-regelverk har Finanstilsynet innført nye regler som sier at alle eiendomsprosjekter skal klassifiseres som høyrisiko, noe de ikke tidligere har vært i Norge.

Pareto Bank er den banken med mest eksponering mot eiendomsbransjen i Norge.

– Vi er glad for å se at Finansdepartementets konklusjon sammenfaller med vår, de øvrige standardbankenes og Finans Norges vurderinger av hvordan finansiering av eiendomsprosjekter skal behandles, sier Tiril Haug Villum, administrerende direktør i Pareto Bank til Finansavisen.

De nye kapitalkravene ville senket Paretos kjernekapitaldekning med 1,5 prosentpoeng, til 15,3 prosent. Det er kun 1,1 prosentpoeng over bankens pilar 2-krav på 14,2 prosent.

Halvparten av engasjementsbeløpet må være dekket av juridisk bindende forhåndssalg for at et eiendomsprosjekt skal flyttes fra høyrisiko til normalrisiko.

Erling Astrup i nisjebanken Nordic Corporate Bank er også glad for avgjørelsen.

– Vi burde kanskje rose finansministeren for at han skar gjennom - til slutt. Men skaden er allerede gjort. I et halvt år, og helt unødvendig, handlet norske bankers egenkapital og gjeld på ufullstendig og asymmetrisk informasjon. Departement og tilsyn svekker den finansielle stabiliteten de er satt til å styrke, sier Astrup til Finansavisen.

I tillegg til Pareto Bank vil også en del norske regionbanker med eksponering mot lokal eiendomsutviklng nyte godt av avgjørelsen. Bankanalytiker Joakim Svingen i Arctic Securities sier til Finansavisen at det også er positivt for boligbyggingen og de små og mellomstore utbyggerne.

Finansdepartementet: Forhåndssalg kan lempe på kapitalkravene til eiendomsprosjekter

Framtidsoptimismen kraftig styrket i Norge

Jobbskapertallet: Første kvartal ble et trollsteg i feil retning 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch