Framtidsoptimismen kraftig styrket i Norge

For første gang siden nedstengingen i fjor vår er det flere framtidsoptimister enn -pessimister her til lands, viser forventningsbarometeret fra Finans Norge.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. | Foto: Kilian Munch
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. | Foto: Kilian Munch
NTB-Oddvar Sagbakken Saanum

– Norge er i ferd med å se slutten på pandemien og starten på en markert vekst i norsk økonomi. Det er vanskelig å tolke Forventningsbarometeret for andre kvartal på annen måte, skriver Finans Norge i rapporten.

– Det er naturlig å tolke dette som at de aller fleste nå forventer å få vaksine i løpet av noen måneder. På den måten kan vi begynne å vende tilbake til et mer normalt liv og en mer normal økonomi, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Fire kvartal med pessimisme

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer (spørsmål) som samles i en hovedindikator.

I undersøkelsen som er utført fra 6. til 11. mai, ender hovedindikatoren, juster for sesong- og tilfeldige variasjoner, på 2,5. Det skjer etter fire kvartaler der den har vært på minussiden, -5,4 i andre kvartal i fjor, -11,3 i tredje, -9,9 i fjerde og -3,2 i første kvartal i år.

Et positivt tall betyr at det er flere optimister enn pessimister, og størrelsen på tallet viser hvor mange flere det er i den ene eller den andre gruppen.

Størst tro på landets økonomi

Folket er særlig styrket i troen på landets økonomi neste år. Delindikatoren er på hele 36,8, opp fra 12,5 i forrige kvartal. I andre og fjerde kvartal i fjor var tallene -15,8 og -14,6. Sist gang denne ujusterte indikatoren var så høy var tredje kvartal 2009, da vi var på vei ut av finanskrisen.

– Tallene underbygger anslag fra flere økonomer og senest nå i revidert nasjonalbudsjett knyttet til utviklingen i norsk økonomi. De viser at BNP-veksten i Norge skal ta seg kraftig opp i 2021 hvis vi ser året under ett. Det gir muligheter for å igangsette den omstillingen Norge må gjennom og som nok på flere områder har hatt en pause under pandemien, sier Kreutzer.

Samtidig som troen på landets økonomi stiger, er det færre som er optimistiske med tanke på egen økonomi. Delindikatoren er på 19,3, en nedgang fra 22,9 i forrige kvartal.

Bredt fundert

Den økte optimismen er nå bredt fundert i så godt som alle undergrupper i barometeret.

I alle aldersgrupper øker optimismen, selv om den eldste gruppen fortsatt totalt sett består av litt flere pessimister enn optimister.

På regionnivå er den nordlige delen av Norge unntaket. Også her er framtidstroen økende, men totalt sett er folk der mer pessimistiske enn optimisme.

Det er også sterk økning i fremtidstroen i alle inntektsgrupper, mens de med kun grunnskole er den eneste utdanningsgruppen som i dette barometeret er blitt noe mer pessimistiske.

Barometeret viser også at det går et tydelig skille mellom dem som stemmer borgerlig, og dem som tilhører den rødgrønne siden. Det er mer optimisme på borgerlig enn på rødgrønn side.

Mer på reise

Tallene viser også at mange av forbruksindikatorene øker samtidig som det totale spareønsket går noe ned. Særlig reiseindikatoren har en økning fra forrige kvartal.

– Det er gode nyheter for reiselivsnæringen som er en viktig næring i Norge, men kanskje enda viktigere i mange land der næringen står for en betydelig større andel av økonomien enn den gjør i Norge. Det er viktig for Norge at også disse landene opplever økt verdiskapning. Internasjonal vekst er normalt gode nyheter for Norge, sier Kreutzer.

100.000 nordmenn har gjort egne valg om pensjon

Bremsene på for DNBs rakettvekst i fondsmarkedet

Sparebank 1 Gudbrandsdal: Ser auka misleghald i lån – føl tett med  

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også