Finans Norge vil at begrensninger på utbyttebetalinger skal være midlertidige

Regjeringen vil at bankene skal fortsette å være tilbakeholdne med å betale ut utbytte fremover. Finans Norge mener at myndighetenes ekstraordinære begrensninger på utbyttebetalinger må være midlertidige.
Erik Johansen i Finans Norge mener det står bra til med norske banker. | Foto: CF-Wesenberg
Erik Johansen i Finans Norge mener det står bra til med norske banker. | Foto: CF-Wesenberg

– Av hensynet til kapitalmarkedet og bankenes finansiering er det viktig at myndighetenes ekstraordinære begrensninger på utbytteutbetalinger er midlertidige, og at vanlig praksis for selskapsstyring reetableres så raskt som mulig, uttaler Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, i en melding fra Finans Norge.

Finans Norge trekker frem blant at norske banker er blant de best kapitaliserte i Europa og at norske banker har opprettholdt utlånsaktiviteten gjennom koronapandemien.

– God lønnsomhet hos norske banker

– I motsetning til snittet av banker i EU har norske banker fortsatt god lønnsomhet til tross for økning i bokførte tapsavsetninger. I tillegg har norske banker en motsyklisk buffer på 1 prosent, mens de aller fleste land i Europa har redusert denne til 0 prosent, deriblant Sverige og Danmark, står det i meldingen fra Finans Norge.

Med begrunnelse i stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen i Norge og internasjonalt, ber regjeringen bankene om å fortsatt være tilbakeholdne med å dele ut utbytte fremover. Dette i tråd med anbefalinger fra Det europeiske systemrisikorådet.

– Vi står fortsatt overfor en uvanlig stor usikkerhet, og det kan etter hvert komme betydelige utlånstap i bankene. Gitt at de utviser stor forsiktighet og holder seg innenfor en viss grense, bør godt kapitaliserte banker likevel ha rom for å dele ut noe utbytte i tiden fremover, uttalte finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding fra regjeringen.

Finans Norge støtter finansministeren

Finansministeren trekker frem at han er enig med Finanstilsynet i at det er «fornuftig å sette en generell utbyttegrense som godt kapitaliserte banker kan forholde seg til i månedene fremover.».

– I lys av at norske banker er lønnsomme og godt kapitaliserte, og at mye av utdelingene fra norske sparebanker går til allmennyttige formål der behovet nå kan være stort, mener jeg at det er riktig med en noe høyere grense enn Finanstilsynet har foreslått, uttaler Sanner i meldingen.

Finans Norge er enige med ham i dette og skriver:

«Både lønnsomheten og den gode kapitaliseringen i norske banker tilsier at det riktig med en mindre restriktiv linje enn den grensen foreslått av Finanstilsynet.».

Sanner: – Banker bør være forsiktige med å dele ut utbytte 

Jæren Sparebank endrer vedtektene for å kunne betale kundeutbytte

Astrup i DNB om norske banker: – Vi ser rom for solide utbytter

Innlegg: Utbytte til besvær

Finanstilsynet anbefaler norske banker utbytte-vent frem til 30. september 2021

Andreassen om utbytte-anmodning: – Det er ikke et godt botemiddel

Analytiker om utbyttestopp: – Dårlig nytt for norske banker 

Sparebanken Narvik: – Vi trenger ikke at reguleringene blir for stramme slik at de struper oss 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også