FinansWatch

Sanner: – Banker bør være forsiktige med å dele ut utbytte

Det er fremdeles stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen i Norge. Bankene bør derfor fortsatt være tilbakeholdne med å dele ut utbytte fremover, sier finansministeren.

Finansminister Jan Tore Sanner. | Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vi står fortsatt overfor en uvanlig stor usikkerhet, og det kan etter hvert komme betydelige utlånstap i bankene. Gitt at de utviser stor forsiktighet og holder seg innenfor en viss grense, bør godt kapitaliserte banker likevel ha rom for å dele ut noe utbytte i tiden fremover, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen understreker departementet i gårsdagens brev at grensen på 30 prosent bare bør gi føringer for disponering av overskuddsmidler for 2019 og 2020, og at den for banker som ennå ikke har delt ut 2019-midler, ikke bør være til hinder for at banken benytter hele grensen på utdeling av 2019-midler. Bankene bør uansett ikke dele ut 2019-midler før resultatet for 2020 foreligger, mener regjeringen.

– Jeg er enig med Finanstilsynet i at det er fornuftig å sette en generell utbyttegrense som godt kapitaliserte banker kan forholde seg til i månedene fremover. I lys av at norske banker er lønnsomme og godt kapitaliserte, og at mye av utdelingene fra norske sparebanker går til allmennyttige formål der behovet nå kan være stort, mener jeg at det er riktig med en noe høyere grense enn Finanstilsynet har foreslått, sier Sanner i pressemeldingen.

Swedbank-styret foreslår utbytte på 4,35 kroner per aksje 

SpareBank 1 Nord-Norge avviser fusjonsrykter med SMN: – Selvstendighet er av stor viktighet for oss 

Finansforbundet utreder 6-timersdagen 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch