FinansWatch

Største nettosalg av fond siden mars 2020

September ble blodrød på verdens børser, og fondskundene lempet ut aksjefond, melder Nordnet.

STØTPUTE: – For norske investorer har svekkelsen i norske kroner – og den sterke dollaren – fungert som en effektiv støtpute i hele år og dempet verdifallet, også i september, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. | Foto: Nordnet

I september nettosolgte Nordnets kunder aksjefond for 662 millioner kroner. Det er nesten på nivå med «coronamåneden» mars 2020.

Nettosalget av rentefond var på 88 millioner i september, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 8 millioner.

Overhengende resesjonsfare

Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 764 millioner og solgte for 1506 millioner, noe som gir et nettosalg på 742 millioner i september.

Til sammenligning nettosolgte Nordnetkundene fond for 1,3 milliarder i «coronamåneden» mars 2020, derav aksjefond for 760 millioner.

Sentralbankene verden over fortsetter å øke rentene i kampen mot inflasjonen, og resesjonsfaren er overhengende. Dette er dårlig nytt for aksjemarkedet, påpekes det videre i pressemeldingen fra Nordnet.

Effektiv støtpute

Verdensindeksen falt ni prosent i september målt i amerikanske dollar. Alle de store regionene falt betydelig i september. Oslo Børs falt med tolv prosent. Hittil i år er Verdensindeksen ned 25 prosent målt i dollar.

– For norske investorer har svekkelsen i norske kroner – og den sterke dollaren – fungert som en effektiv støtpute i hele år og dempet verdifallet, også i september, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet, i meldingen.

Kjøper trygge pengemarkedsfond

Børsuroen gjør at fondskundene reduserer risikoen i porteføljene, fem av ti fond på kjøpstoppen i september er derfor pengemarkedsfond. På salgstoppen ligger store fond som DNB Teknologi, Nordnet Indeksfond Global ESG og Nordnet Indeksfond Norge.

– Når kundene selger seg ned så mye, er det naturlig at det er høyest salg av de største fondsposisjonene, selv om disse fondene har god langsiktig historikk, forklarer Sættem.

Kron beholdt spareplaner til tross for uro

I dag lanserer Nordnet boliglån for de rikeste

Pensjonssparerne sitter stille i båten: – Heldigvis

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch