FinansWatch

Forsikringsselskap innfører nye krav til klima-forpliktelser

Fra før stiller If krav til industrikundenes ESG-arbeid. Nå forplikter selskapet seg selv ytterligere, og stiller også økte krav til sine leverandører, om å oppfylle klimamålene.

– Det er tydelig at vi blir nødt til å sette høyere krav til leverandørene og partnerne våre for å oppnå fremtidige mål, sier konsernsjefen i If, Morten Thorsrud. | Foto: If

If har forpliktet seg til den globale standarden Science Based Targets-initiativet (SBTi). Denne skal bidra til at selskapene tilpasser sine klimamål for å oppfylle målene i Parisavtalen - som er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land greier å begrense klimaendringene.

Nå forventer selskapet at ambisiøse klimamål vil skape effekt både i egen investeringsportefølje, og blant selskapets om lag 3000 partnere i bil- og bilverkstedindustrien, samt nesten 1000 leverandører i byggenæringen, skriver de i en pressemellding.

Nylig kunngjorde If at de nå stiller krav til industrikundenes arbeid med ESG (Environment, Social og Governance). ESG-vurderingene inkluderes i den totale risikovurderingen av selskapene. Selskapet  sa at de kom til å kaste ut kunder som ikke handler i tråd med ESG-prinsippene til UN Global Compact.

At selskapet nå forplikter seg til SBTi, betyr det at de lover å oppfylle ambisiøse klimamål i samsvar med den nyeste klimakunnskapen for å oppfylle målene i Parisavtalen, som blant annet sier at man skal holde den globale oppvarmingen under 2, helst 1,5 °C.

– Vi vil at tiltakene hos If skal få størst mulig effekt. Vi har analysert potensialet og utfordringene nøye, og vi mener at den mest ambisiøse måten å jobbe på når vi skal redusere utslipp, er å kombinere våre egne klimamål med den nyeste klimaforskningen, sier konsernsjef Morten Thorsrud.

Skal rapporteres

Selskapet starter nå jobben med å avklare Science Based Targets-mål, og gå gjennom investeringer og definere milepæler for å oppnå ambisjonene.

Deretter må målene godkjennes av klimaorganisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi). Målene må dekke minst fem år, og maksimalt 15 år, fra innleveringsdatoen. Arbeidet mot målene skal rapporteres åpent og offentlig hvert år.

Innsatsen må forsterkes i hele Ifs leverandørkjede, understreker konsernsjef Morten Thorsrud:

–  Det er tydelig at vi blir nødt til å sette høyere krav til leverandørene og partnerne våre for å oppnå fremtidige mål. Men det handler også et ektefølt ønske om både å beholde og tiltrekke leverandører og partnere som ønsker å oppfylle egne krav for miljøet, sier han.

SBTis retningslinjer for finanssektoren krever at finansinstitusjoner inkluderer investeringer i målsettingene sine.

Ifs investeringsportefølje på rundt 120 milliarder SEK, hvorav nesten fem milliarder SEK er investert i grønne obligasjoner, utgjør majoriteten av Ifs totale klimagassutslipp.

Selskapet skal nå definere mål for å samordne investeringsaktivitetene med Parisavtalen. De viser til at mer enn halvparten av porteføljen i dag kan kategoriseres som tilpasset Parisavtalen. Neste skritt vil være å gjennomføre en nedenfra-og-opp-analyse av alle investeringer, gjennomgå retningslinjene for investeringer og analysere sektorer og selskaper, alt for å kunne definere konkrete mål for utslippsreduksjon.

Målene skal sendes inn til SBTi for offisiell godkjenning.

Eika har kjørt 2000 bedriftskunder gjennom en ESG-sjekk: – Det er allerede bedrifter i Norge som må tilpasse seg bærekraftskrav for å i det hele tatt kunne få oppdrag

Innlegg: Forvirringen rundt ESG-ratinger

– Finansselskapene skal være forsiktige med å si at de er best på bærekraft 

Mer fra FinansWatch

Tryg inngår forlik i underslagssak

I en underslagssak har Sandberg revisjon, On time regnskap, regnskapskonsulent Johnsgaard og Gjensidige forsikring inngått forlik med Tryg forsikring før saken kom opp i Oslo tingrett.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch