FinansWatch

Finansielt utsyn: Finans Norge svarer på forsikringsfunnene i rapporten

Onsdag la Finanstilsynet frem sitt andre Finansielt utsyn-rapport for 2020. Finans Norge kommenterer funnene i forsikringsbransjen.

Stefi Kierulf Prytz er direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

Finanstilsynet påpeker at en reversering av aksjekursfallet våren 2020 har bedret resultatene til livsforsikringsselskapene. Men at det samtidig er bekymring rundt at rentefallet gjør det utfordrende å oppnå meravkastning på produkter med rentegaranti.

Det andre poenget er at innføringen av egen pensjonskonto kan føre til skjerpet konkurranse med lavere priser, og flytting av aktiva i betydelig omfang.

– Begge bekymringsmeldingene fra Finanstilsynet er godt ivaretatt allerede, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

Egen pensjonskonto

Finans Norges mål og oppfordring er at regelverksendringene gjør at garanterte pensjonsprodukter kan forvaltes slik at pensjonssparerne kan få bedre avkastning og høyere forventet pensjon.

– Når det gjelder egen pensjonskonto, har næringen gjort et meget godt arbeid nettopp for å utvikle infrastrukturen som skal sørge for at implementeringen av egen pensjonskonto skal gå smertefritt. Dette er på plass og iverksettes 1. januar, påpeker Kierulf Prytz.

Skadeforsikring

Finanstilsynet har lite å påpeke innen skadeforsikring. Koronapandemien har gjort at det utbetales mer på reiseforsikringer.

– De totale erstatningene i skadeforsikring går litt opp hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Selv om det er økte erstatninger på reise, har det vært færre brann- og vannskader, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge.

Finanstilsynet: Krisen kan bli dyp og langvarig

NBBL mener Finansielt utsyn viser at boliglånsforskriften må videreføres

Finansielt utsyn: Bankene må ta høyde for betydelig økning i utlånstap 

SSB: Nasjonalinntekten øker, men er fortsatt lavere enn før pandemien 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch