Vekst på innskudd og utlån – godt kvartal og år for Obos-banken

Obos-banken vil rette fokus mot å bli mer dagligbank, og satsingen har gitt god vekst i innskudd og utlån.
Foto: Hampus Lundgren
Foto: Hampus Lundgren

Obos-banken oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 7,2 prosent i fjerde kvartal 2022, opp 0,9 prosentpoeng fra 6,3 prosent i samme periode i 2021.

Banken oppnådde et resultat etter skatt i fjerde kvartal på 78,8 millioner kroner, opp fra 63,8 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Obos-banken legger bak seg både et godt kvartal og år. Vi opplever totalt sett en god vekst både på utlån og innskudd, sier administrerende direktør Øistein Gamst Sandlie i Obos-banken i en pressemelding.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 167,4 millioner kroner, mot 123,2 millioner i fjerde kvartal 2021. Konsernet hadde andre driftsinntekter i perioden på 4,6 millioner kroner, mot -5,6 millioner i samme periode i fjor.

Utlånsveksten de siste 12 månedene inklusive Eika Boligkreditt er 6,5 prosent. Totalt utlån ved utgangen av kvartalet var på 52.071 millioner kroner. Innskuddsdekningen var på 47,9 prosent og ren kjernekapital var på 21,43 prosent.

– Vi har hatt særlig fokus på å spisse oss inn mot innskudd og dagligbank. Derfor har vi prioritert å ha gode innskuddsrenter både på brukskonto og sparekonto. Vi lanserte også en ny sparekonto mot slutten av året som vi har hatt veldig god respons på, sier Sandlie.

Rentenettoen utgjør 1,13 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,94 prosent på samme tidspunkt i fjor.

Obos-banken sin kostnadsprosent ble 32,3 prosent i fjerde kvartal, ned fra 41,2 prosent i samme periode i fjor.

Året 2022

For året 2022 hadde Obos-banken en egenkapitalavkastning etter skatt på 8,2 prosent. Opp fra 6,2 prosent i 2021.

Bankens resultat etter skatt kom på 430,9 millioner kroner, opp fra 241,2 millioner kroner i 2021. 

Netto renteinntekter kom på 565,7 millioner kroner, opp fra 456,5 millioner kroner. Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvantlingskapital gikk opp fra 0,91 prosent i 2021, til 1,02 prosent i 2022.

Kostnadsprosenten til Obos-banken kom på 38,7 prosent for året.

Obos-banken skriver i pressemeldingen at man på bakgrunn av årets resultat, så har administrasjonen i banken innstille på at en andel av overskuddet overføres til Obos BBL, som vil være første gang banken betaler en andel av overskuddet til eier, siden banken ble stiftet i 2013.

– Vi er glade for å bidra inn i Obos-konsernet, særlig nå da tidene for boligbygging er krevende. Dette viser viktigheten av flere ben å stå på. En god finansiell posisjon for Obos samlet sett gjør at man kan opprettholde en så høy takt innen boligbygging som forsvarlig, selv om markedet nå er utfordrende, sier Sandlie.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også