Resultatoppgang over hele linjen for Sparebanken Vest i 2022

Sparebanken Vest leverer høyere egenkapitalavkastning og resultat etter skatt i 2022.
Konsernsjefene i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth. | Foto: Sebastian Holsen
Konsernsjefene i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth. | Foto: Sebastian Holsen

Sparebanken Vest oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 12,5 prosent i fjerde kvartal 2022, ned 3 prosentpoeng fra 15,5 prosent i samme periode i 2021.

– Fjerde kvartal avslutter et sterkt år for Sparebanken Vest. Årets tre siste måneder ga vekst i renteinntekter og økte provisjonsinntekter. 2022 ble totalt et sterkt år med god vekst i kunder, utlån og inntekter, noe som ga en egenkapitalavkastning for året på 14,6 prosent. I likhet med 2022 vil 2023 preges av økonomisk uforutsigbarhet, og Sparebanken Vest er godt rustet for et mer krevende makroøkonomisk bilde, uttaler konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, i en børsmelding.

Korrigert for finansresultatet ville egenkapitalavkastningen vært 15,0 prosent kommenterer banken i rapporten fra fjerdekvartal. For 2021 var egenkapitalavkastningen på 14,0 prosent.

Sparebanken Vest hadde et netto tap på finansielle instrumenter på -178 millioner kroner i fjerdekvartal 2022, mot et nullresultat i samme periode i 2021. Totalt for 2022 hadde banken en netto gevinst på finansielle instrumenter på 74 millioner kroner, mot 63 millioner kroner i 2021.

Banken oppnådde et resultat etter skatt i fjerde kvartal på 649 millioner kroner, opp fra 716 millioner kroner i samme periode i 2021. Resultatet etter skatt for 2022 var på 2817 millioner kroner, opp fra 2513 året før.

Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i kvartalet ble 1136 millioner kroner, mot 868 millioner i fjerde kvartal 2021. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter for hele 2022 ble på 3994 millioner kroner, opp fra 3299 millioner kroner i 2021.

– Netto provisjonsinntekter ble 226 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 188 millioner kroner i samme periode året før. Det bedrede resultatet skyldes hovedsakelig økte lønnsomhetsprovisjoner fra Frende Forsikring på 61 millioner kroner, mot 32 millioner kroner, og økte nettoinntekter fra betalingsformidling, skriver banken i kvartalsrapporten for fjerde kvartal.

Konsernet hadde andre driftsinntekter i kvartalet på 195 millioner kroner, mot 422 millioner i samme periode året før. For hele 2022 ble andre driftsinntekter på 1250 millioner kroner mot 1264 millioner kroner i 2021.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 10,6 prosent. Totalt utlån ved utgangen av kvartalet var på 225,4 milliarder kroner. Innskuddsdekningen var på 44,7 prosent og ren kjernekapital var på 18,1 prosent. 

– Sammenslåingen med Etne Sparebank ble fullført i fjerde kvartal 2022, og står for 2,3 milliarder kroner av veksten. Korrigert for dette er 12-månedersveksten 9,4 prosent, kommenterer Sparebanken Vest i sin fjerdekvartalsrapport.

Utlån gjennom Bulder-konseptet utgjør 24,2 milliarder kroner ved utgangen av 2022, mot 17,9 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Utlånsvekst siste 12 måneder i digitalkonseptet er 6,3 milliarder kroner, mot 11,1 milliarder kroner i 2021.

Rentenettoen utgjør 1,67 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,46 prosent på samme tidspunkt året før.

Sparebanken Vest sin kostnadsprosent for fjerde kvartal ble 34,5 prosent, opp fra 32,1 prosent i samme periode året før. For hele 2022 ble kostnadsprosenten 32,5 prosent mot 34,2 prosent i 2021.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også