Frp mener byråkrati forsinker kontonummer - ber finansministeren ta grep

Det er for mye byråkrati når gründere skal etablere kontonummer i norske banker, mener stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp).
Helge André Njåstad (Frp) vil at det skal gå raskere for nye etablerere å få kontonummer i bankene. | Foto: Frp
Helge André Njåstad (Frp) vil at det skal gå raskere for nye etablerere å få kontonummer i bankene. | Foto: Frp

Njåstad ba i sommer finansminister Jan Tore Sanner (H) svare på hva statsråden vil gjøre for at det skal bli enklere å enklere og raskere for gründere å etablere kontonummer i norske banker.

Njåstad, som er første nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen, viser til at interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter (SMB Norge) er bekymret for for at det tar to til tre måneder gründere å få opprettet kontonummer i norske banker. Dette gjelder særlig for selskaper der ett av styremedlemmene har vært politiker eller er politiker, skriver Njåstad i sitt spørsmål til Sanner i Stortinget.

Han mener videre at årsaken må være «altfor omfattende byråkrati for håndhevelsen av hvitvaskingsregler».

– Eksempelvis har DNB nå over 500 ansatte som jobber for å avdekke økonomisk kriminalitet og hvitvasking. Videre nekter banker nyetablerte selskaper å få et kontonummer hvis ett av styremedlemmene og/eller daglig leder har hatt eller har betalingsanmerkning, skriver han

Jan Tore Sanner viser i sitt svar til at tilstrekkelig innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering er viktig for tilliten i det norske finanssystemet:

 – Hvitvaskingsregelverket krever at blant annet banker gjennomfører såkalte kundetiltak når det opprettes kundeforhold, herunder å avklare om et kundeforhold involverer spørsmål rundt status som «politisk eksponert person» (PEP), skriver Sanner.

– Reglene om PEP-er skal ikke medføre usaklige kostnader for kunden, for eksempel i form av urimelig lang tid for å få opprettet konto. Utgangspunktet er at risikoen tilknyttet kundeforholdet skal identifiseres og håndteres, i samsvar med det generelle kravet om risikobasert tilnærming i hvitvaskingsregelverket. Nærmere veiledning om dette er gitt i rundskriv fra Finanstilsynet, og også retningslinjer fra Den europeiske banktilsynsmyndigheten, EBA, er relevante for norske foretak. Hvilke tiltak som i det enkelte tilfellet er nødvendige og passende, vil variere.

Sanner viser også til Finansavtaleloven, som regulerer avtaler som inngås mellom finansforetak og deres kunder, og inneholder blant annet regler om foretakenes rett til å si opp eller nekte å inngå avtaler.

Norges Bank skal fastsette krav til motsyklisk kapitalbuffer

Utvalg skal vurdere Finanstilsynets virksomhet

Finansdepartementet: Gi innspill til taksonomien 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også