FinansWatch

Økokrim-rapport: Bankansatte hjelper kriminelle

– Det er sannsynlig at bankansatte i noen tilfeller selv forfalsker dokumentasjon for å kunne innvilge lån, skriver Økokrim i en ny rapport.

Foto: Tore Meek/NTB Scanpix

Økokrim har publisert en temarapport som ser på profesjonelle aktører og økonomisk kriminalitet. De profesjonelle aktørene har ofte nøkkelroller i samfunnet med høy grad av tillit og liten ekstern kontroll. Ifølge Økokrim gir dette god innsikt og forståelse for regelverket og hvordan man kan omgå dette.

Økokrim peker i rapporten på hvordan ansatte i bank og finans, advokater, regnskapsførere, eiendomsmeglere, revisorer og ansatte i helsesektoren kan ha lagt til rette for kriminalitet.

Noen er involvert ved å direkte hjelpe de kriminelle, andre ved at de blir utnyttet av organisert kriminalitet, skriver NRK.

– De kriminelle bruker profesjonelle aktører, som regnskapsførere, advokater og eiendomsmeglere, for å skjule økonomisk kriminalitet eller for å hvitvaske penger, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til NRK.

I rapporten står det:

«Tilgang eller evne til å påvirke profesjonelle aktører er ofte en forutsetning for at enkelte typer kriminalitet lykkes og ikke avdekkes av politi og kontrolletater. Tilsvarende er konsekvensen ofte større for samfunnet da misbruk av denne posisjonen og tilliten undergraver folks tiltro til vår samfunnsmodell og den rollen disse profesjoner har.»

– Bruken av slike aktører, i yrker som samfunnet har tillit til, gjør det vanskeligere å avdekke økonomisk kriminalitet. Det igjen medfører at skattegrunnlaget svekkes, og at det blir en konkurransevridning til fordel for kriminelle aktører. Det undergraver hele vårt økonomiske system, sier Økokrim-sjefen til NRK.

Noen av hovedpunktene i rapporten:

  • I flere av sakene, og på tvers av profesjoner, er det nære bånd mellom de profesjonelle aktørene og sentrale aktører i det kriminelle miljøet. Bekjentskapet går ofte langt tilbake i tid og samarbeidet har vart over flere år.
  • Samarbeidet er organisert og bærer preg av å være systematisk. Det er meget sannsynlig at noen profesjonelle aktører inngår i større kriminelle nettverk.
  • Det er meget sannsynlig at flere eiendomsmeglere bedriver systematisk og organisert økonomisk kriminalitet, eller tilrettelegger for dette. Dette vil i hovedsak være som hvitvasking via eiendom eller ved å muliggjøre høyere boliglån eller boligkreditt ved å benytte forfalskede dokumenter.
  • Flere ansatte i bankforetak som er omhandlet med tilrettelegging for innvilgelse av lån på uriktig grunnlag, knyttes til kjente kriminelle aktører. Det er sannsynlig at bankansatte i noen tilfeller selv forfalsker dokumentasjon for å kunne innvilge lån.

Finansrådgivere dømt for grovt bedrageri mot Sbanken

Intern rapport kritiserer Økokrims arbeid mot hvitvasking 

Mer fra FinansWatch

Ørskog Sparebank retter fokuset mot Olga-svindel

Banksjef i Ørskog Sparebank kaller det «blodig urettferdig» at bankene skal måtte stå ansvarlig om kundene går imot signert avtale. Nå skal banken gjøre en jobb så Ørskog Sparebank slipper å miste kapital.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch