FinansWatch

Sparebank 1 Nord-Norge ser regionen komme seg greit ut av pandemien

SNN gjennomfører et eget forventningsbarometer for regionen de opererer i. Der er optimismen høy, noe som smitter over på banken.

Konsernsjef Liv B. Ulriksen i Sparebank 1 Nord-Norge. | Foto: Marius Fiskum

«Store deler av næringsliv og offentlig sektor i landsdelen er på full fart ut av koronakrisa», skriver Kunnskapsbanken i sitt siste forventningsbarometer for Nord-Norge.

Kunnskapsbanken er et initiativ fra Sparebank 1 Nord-Norge (SNN) som sammen med forskningsinstituttet NORCE utfører barometer for regionen.

– Vi har høyere forventninger til landsdelen i år enn for ett år siden – men fortsatt ikke like høye forventninger som i 2019. Med unntak av industrien, forventer alle næringene en mer positiv utvikling enn i forrige utgave av barometeret. Fiskeri og akvakultur har de laveste forventningene fremover, mens bygg og anlegg er mest positive, sier konsernsjef Liv B. Ulriksen i SNN i en pressemelding.

Arbeidskraft

Det største hinderet for bankens bedriftskunder er arbeidskraft.

– Dette bildet har forverret seg gjennom pandemien. Nå sier seks av 10 bedrifter at det er vanskelig eller svært vanskelig å få tilgang til arbeidskraft. Innenfor offentlig sektor melder fire av 10 det samme. Noe er nok koronarelatert, men knappheten på kvalifisert arbeidskraft er et nasjonalt problem, forårsaket av en rekke underliggende faktorer, sier SpareBank 1 Nord-Norges konsernsjef.

Det kan imidlertid se ut som om banken får en utfordring med å selge grønn finansiering og andre bærekraftstiltak.

– Det er litt overraskende å høre at nesten halvparten av det nordnorske næringslivet mener klimarisiko har ingen betydning for bedriften de neste 12 månedene. 1 av 3 i det offentlige svarer det samme. Vi tror dette først og fremst er et utslag av at andre utfordringer har overskygget klimaet det siste året, sier Ulriksen.

Næringslivet venter en generell reduksjon i lønnsomheten på minus 0,6 prosent sammenlignet med 2019, men i fjor var dette tallet minus 2,6 prosent.

Optimisme på egne vegne

De fleste er også mer optimistiske til sin egen bransje enn de er til øvrig næringsliv i regionen.

– Både kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige etater varsler en nedgang i brutto driftsutgifter det neste året. Det rapporteres om et behov for å ta ned aktiviteten, og dette vurderes strammere enn i 2019 - før koronaen traff oss, sier konsernsjefen.

Det offentlige forventer en nedgang i brutto inntekter – hele 22 prosent forventer nedgang.

– Dette skyldes delvis befolkningskomponenten i inntektssystemet. Et stort lyspunkt er at en høy andel av investeringene anskaffes fra leverandører i nord, og her er andelen høyere fra kommuner enn fra statlige virksomheter, sier Ulriksen.

Sparebank 1 Gruppen støtter Kvinner i Finans – men ikke bare fordi de ligger godt an selv

Bransjen finansierer etterutdanning ved NTNU

SpareBank 1 SMN: Stort forenklingspotensial i compliance-arbeidet 

Mer fra FinansWatch

Ørskog Sparebank retter fokuset mot Olga-svindel

Banksjef i Ørskog Sparebank kaller det «blodig urettferdig» at bankene skal måtte stå ansvarlig om kundene går imot signert avtale. Nå skal banken gjøre en jobb så Ørskog Sparebank slipper å miste kapital.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch