FinansWatch

Lokalbank-alliansen anker Grong-dom til lagmannsretten

Eika-utbryterne i Lokalbank-alliansen har gått til sak mot Eika Gruppen for det de mener var en urettmessig utvanning av deres eierandeler i Eika etter en emisjon i Grong Sparebank. Nå vil de prøve saken for lagmannsretten.

Illustrasjonsbilde. Grong Sparebank har hatt solid vekst de siste årene. | Foto: Grong Sparebank

I januar i år tok LOKALBANK-alliansen ut et anfektelsessøksmål mot Eika Gruppen for det de mente var en urettmessig beslutning på en generalforsamling om å øke Grong Sparebanks eierandel i Eika Gruppen.

LOKALBANK mener emisjonen var urettmessig fordi den ga Grong et fortrinn på bekostning av deres egne eierandeler i Eika. Eika fikk medhold i tingretten etter rettsforhandlingene i februar i år.

Nå melder Kapital at LOKALBANK har anket beslutningen til lagmannsretten.

– Bankene vi bistår har ment, og mener, at emisjonen mot Grong Sparebank skjedde til favørpris, med andre ord på en uriktig vurdering av verdiene som ligger i Eika Gruppen. Vi mener også at utviklingen etter emisjonen har bekreftet at forutsetningene for verdsettelsen den gangen var uriktige, sier Lokalbanks sakfører advokat Bjørn Stordrange i Sands til Kapital.

Eika Gruppen sier til Kapital at de er tilfreds med tingrettens avgjørelse og at de ikke har noe å kommentere så lenge saken ikke har en rettskraftig dom.

Kjernen i saken går ut på at Eika Gruppen på en generalforsamling vedtok Grong Sparebank skulle få øke sin eierandel i Eika fra 0,5 til 2,5 prosent slik at bankens eierskap stod mer i stil til bidragene den gjorde i Gruppen.

LOKALBANK-bankene mener Grong Sparebank ble verdsatt altfor lavt i transaksjonen og dermed fikk en altfor lav pris i emisjonen. De mente derfor at deres egen eierandel ble utvannet på en urimelig måte.

De ti bankene i LOKALBANK er stadig medlemmer i Eika Gruppen, men vil faktisk tre ut av alliansen ved neste årsskifte etter tre års oppsigelsestid. Denne saken er bare én av flere uenigheter mellom utbryterne og Eika.

DnB og Nordea EU-ledende på åpne banktjenester

Tillitsvalgt i Sbanken: – Både positive og negative reaksjoner blant de ansatte

Finans Norge mener Finanstilsynet bør trekke rundskriv 

Mer fra FinansWatch

Ørskog Sparebank retter fokuset mot Olga-svindel

Banksjef i Ørskog Sparebank kaller det «blodig urettferdig» at bankene skal måtte stå ansvarlig om kundene går imot signert avtale. Nå skal banken gjøre en jobb så Ørskog Sparebank slipper å miste kapital.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch