FinansWatch

Sparebank 1 Østlandet lover å være klimanøytrale i 2050

FN-initiativet Net zero Banking Alliance (NZBA) er bare ett døgn gammelt, men Sparebank 1 Østlandet har allerede signert en forpliktelse til å oppnå netto nullutslipp innen 2050.

Konsernsjef Richard Heiberg i Sparebank 1 Østlandet.

Net zero Banking Alliance (NZBA), et klimainitiativ for banker fra FN, ble etablert samme dag som EU Parlamentet endelig godkjente EUs klimamål og klimalovgivning.

43 banker fra 23 land, inkludert to norske, har det første døgnet rukket å skrive under på tiltaktet, som i praksis handler om at bankens investerings- og utlånsporteføljer må bli CO2-nøytrale senest i løpet av 2050.

– Bankene har store muligheter til å være pådrivere i klimaarbeidet, derfor stiller vi oss bak det nye initiativet. Derfor vil vi samtidig også sterkt oppfordre samtlige norske banker til å gjøre det samme, sier konsernsjef Richard Heiberg i en pressemelding.

For Sparebank 1 Østlandet ligger det største potensialet for klimabesparelser i utlån til bedrifter og de største bransjene deres er næringseiendom og landbruk. Banken låner heller ikke ut penger til fossil energiproduksjon.

I privatmarkedet må banken jobbe med å senke CO2-avtrykket i boliglånsporteføljen. Her foregår det fortsatt et arbeid med å etablere hvilke virkemidler man kan ta i bruk for å redusere utslippene ute hos lånekundene.

– Vi skal bistå kundene våre med de virkemidlene vi har i overgangen til et lavutslippssamfunn, sier bankens leder for bærekraft, Karoline Bakka Hjertø.

I tillegg til Sparebank 1 Østlandet har også Fana Sparebank og Handelsbanken signert NZBA.

Finansforbundets bærekraftsrapport vil gjøre bransjen til et nav i omstillingen 

Sanner: Finansbransjen kan løfte Norge ut av pandemien på en bærekraftig måte

Swedbank har opprettet ny sektor for kundene for å spisse tilbudet på bærekraft 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch