FinansWatch

Finans Norge støtter forslag om enklere utbytteregler for sparebanker

I dag er reglene forskjellige for sparebanker med egenkapitalbevis og banker som følger aksjelovgivningen som andre børsnoterte selskaper. Det er det ingen rimelig grunn til, mener Finans Norge i en høringsuttalelse.

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. | Foto: Finans Norge

Finansdepartementet har sendt på høring en rekke forslag til endringer i finansforetaksforskriften. Blant disse er et forslag som går ut på å gi sparebanker de samme reglene som andre aksjeselskaper når det gjelder å gi styret fullmakt til å bestemme utbytte for virksomheten.

I dag er reglene ulike for sparebanker med egenkapitalbevis og banker som følger aksjeloven.

Rent konkret er det snakk om at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte.

– Det er positivt at myndighetene raskt har tatt tak i denne problemstillingen, og er opptatt av sparebankenes rammevilkår. Finansdepartementet har prioritert å få til en løsning, og Finanstilsynet har på kort tid både utredet problemstillingen og fått det formelle på plass for at dette kan tre i kraft så fort som mulig, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge i en pressemelding.

Finans Norge mener dette er spesielt viktig å forenkle i tider med utbytterestriksjoner, slik vi har hatt i 2020 og hittil i 2021.

Nye markedsmisbruksregler er én uke unna

Finans Norge står på sitt: Krever avklaring om høyrisikoengasjementer

Færre nye boliglån avviker fra kravene  

Mer fra FinansWatch

– De som ikke satser på dette vil tape terreng

Finansbransjen må reflektere samfunnet ellers. – Som kvinner representerer vi både halvparten av kompetansen, men også kundegrunnlaget, til de vi skal betjene, sier konsernsjef Benedicte Fasmer i Sparebank 1 SR Bank.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch