FinansWatch

Finans Norge støtter forslag om enklere utbytteregler for sparebanker

I dag er reglene forskjellige for sparebanker med egenkapitalbevis og banker som følger aksjelovgivningen som andre børsnoterte selskaper. Det er det ingen rimelig grunn til, mener Finans Norge i en høringsuttalelse.

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. | Foto: Finans Norge

Finansdepartementet har sendt på høring en rekke forslag til endringer i finansforetaksforskriften. Blant disse er et forslag som går ut på å gi sparebanker de samme reglene som andre aksjeselskaper når det gjelder å gi styret fullmakt til å bestemme utbytte for virksomheten.

I dag er reglene ulike for sparebanker med egenkapitalbevis og banker som følger aksjeloven.

Rent konkret er det snakk om at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte.

– Det er positivt at myndighetene raskt har tatt tak i denne problemstillingen, og er opptatt av sparebankenes rammevilkår. Finansdepartementet har prioritert å få til en løsning, og Finanstilsynet har på kort tid både utredet problemstillingen og fått det formelle på plass for at dette kan tre i kraft så fort som mulig, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge i en pressemelding.

Finans Norge mener dette er spesielt viktig å forenkle i tider med utbytterestriksjoner, slik vi har hatt i 2020 og hittil i 2021.

Nye markedsmisbruksregler er én uke unna

Finans Norge står på sitt: Krever avklaring om høyrisikoengasjementer

Færre nye boliglån avviker fra kravene  

Mer fra FinansWatch

Ertzeid: – Når Norge går bra, går DNB bra

DNBs avtroppende finansdirektør Ottar Ertzeid kunne presentere sterke tall i sin siste kvartalspresentasjon for konsernet. Han trekker frem at DNBs vekst er tett knyttet til hvordan det går for hele landet.

Les også

Trial banner

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger