FinansWatch

Færre nye boliglån avviker fra kravene

To banker hadde i fjerde kvartal en avviksandel som er høyere enn de fastsatte grensene i boliglånsforskriften. Ifølge Finanstilsynet er andelen utlån som avviker fra kravene tilbake på samme nivå som tidligere.

Foto: Jörgen Skjelsbæk

Andelen nye boliglån som avvek fra kravene i boliglånsforskriften, var i fjerde kvartal 2020 tilbake på samme nivå som før fleksibilitetskvoten ble midlertidig økt i andre og tredje kvartal.

Det opplyser Finanstilsynet i en ny rapport.

Ifølge Tilsynet utgjorde andel utlån som avviker fra ett eller flere av kravene i boliglånsforskriften 7,1 prosent utenom Oslo, og 6,5 prosent i Oslo.

To banker hadde i fjerde kvartal en avviksandel over de fastsatte grensene i forskriften. Én bank hadde en avviksandel på 8,6 prosent for lån med pant i bolig i Oslo, og én bank hadde en avviksandel på 10,9 prosent for lån med pant i bolig utenfor Oslo. Finanstilsynet opplyser samtidig om at flere banker lå tett opp mot grensene.

Boliglånsforskriften gir rom for at bankene kan innvilge enkelte lån som går utover ett eller flere av kravene i forskriften. På landsbasis kan bankene avvike fra forskriften i inntil 10 prosent av verdien av innvilgede boliglån hvert kvartal, med unntak av Oslo, der fleksibilitetskvoten er 8 prosent eller inntil 10 millioner kroner.

På grunn av koronapandemien ble fleksibilitetskvotene midlertidig økt til 20 prosent (i hele landet) i andre og tredje kvartal 2020, men disse kvotene er nå redusert. Andelen utlån som avviker fra ett eller flere av kravene har historisk ligget mellom både 5 og 7 prosent.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch