FinansWatch

Finans Norge står på sitt: Krever avklaring om høyrisikoengasjementer

Bransjeorganisasjonen mener Finanstilsynet har gått ut over det EU-regelverket krever, og at det vil hemme konkurranseevnen til norske banker. Nå vil de ha en avklaring fra Finansdepartementet.

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. | Foto: CF-Wesenberg

Siden Finanstilsynet i desember sendte ut et rundskriv om hvilke prosjekter som skal klassifiseres som høyrisiko i bankene har debatten gått varmt. Hovedårsaken er at Finanstilsynet mener eiendsomsprosjekter skal klassifiseres som høyrisiko og tillegges en risikovekt på 150 prosent.

Sakens parter er Finanstilsynet på den ene siden og en mer eller mindre samlet finansbransje på den andre siden, med selskap av byggenæringen.

Finans Norge påpeker nå at den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA sier at prosjektene kun skal være regnet som høyrisiko inntil overtakelse dersom det ikke foreligger signerte og ugjenkallelige avtaler med fremtige eiere.

– Vi mener at Finanstilsynet har utvidet EU-bestemmelsens virkeområde, med det resultat at standardmetodebankene får et høyere kapitalkrav enn det som følger av EU-regelverket, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge i en pressemelding.

Finans Norge mener at regelendringen også kan få negative følger for boligbyggingen i landet ettersom økt risiko vil senke villigheten til å finansiere slike prosjekter.

– Etter vårt syn er dette et tolkningsspørsmål som ligger innenfor Finansdepartementets forvaltningskompetanse. Spørsmålet er av vesentlig betydning for standardmetodebankenes praktisering av regelverket for utlån til eiendomsfinansiering, sier Johansen. 

Finanstilsynet står imot presset – ingen endringer for høyrisikoengasjementer

Sparebanken Narvik: – Hele bransjen er overrasket 

Finanstilsynet er uenig i kritikken, men innrømmer at de alltid kan utfordres  

Mer fra FinansWatch

Sbanken utsatt for dataangrep

Sbanken ble lørdag formiddag utsatt for et dataangrep av samme type som flere norske instanser ble utsatt for denne uka.

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch