FinansWatch

Nye markedsmisbruksregler er én uke unna

Den nye Markedsmisbruksforordningen (MAR) trer i kraft 1. mars. Den gir blant annet langt flere sanksjonerbare overtredelser enn dagens regelverk.

Illustrasjonsbilde. | Foto: NTB scanpix/Vidar Ruud

Den 1. mars trer den nye Markedsmisbruksforordningen (MAR) trer i kraft i norsk rett. Forordningen er en norsk anvendelse av EU-forordning 596/2014.

Blant hovedendringene i den nye forordningen, sammenlinget med den gamle, er at virkeområdet utvides til å gjelde også multilaterale handelsfasiliteter, som i klartekst betyr at det ikke bare er hovedindeksen på børsen som er regulert, men også for eksempel Euronext Growth.

Meldeplikten for innsidere har også blitt styrket. Innsidere og deres nærstående i en utsteder plikter i den nye forordningen å melde sine transaksjoner til Finanstilsynet via Altinn.

Til slutt inneholder den nye forordningen også en rekke flere sanksjonerbare tilfeller for Finanstilsynet. Det vil si at muligheten til å utstede overtredelsesgebyr er vesentlig utvidet. Blant tilfellene som nå kan bøtelegges er blant annet brudd på plikt til å føre innsidelister, ulovlig spredning av innsideinformasjon og markedsmanipulasjon.

Finans Norge står på sitt: Krever avklaring om høyrisikoengasjementer

Storstilt juks med koronakompensasjon

Færre nye boliglån avviker fra kravene  

Mer fra FinansWatch

Dette er Nordeas fem bærekraftsmål innen 2023

Mandag er banken ute med sin årlige rapport om bærekraft. I fjor økte midlene til forvaltning i Nordeas fond med bærekraftsprofil med 265 prosent, mens transaksjonsvolumene for bærekraftsrelaterte lån økte med 256 prosent.

Høland og Setskog Sparebank overraska over Finanstilsynet 

Administrerande banksjef John Sigurd Bjørknes i Høland og Setskog Sparebank, seier dei er overraska over at Finanstilsynet oppmoda dei om å revurderer utbytte for 2020. – Det er ikkje heldig at banken ikkje får disponere overskotet innafor ramma styret meiner er forsvarleg, seier Bjørknes til FinansWatch.

Les også

Siste Nytt