SpareBank 1 SMN tapte 951 millioner på utlån i 2020

Tap på utlån i 2020 ble 951 millioner kroner, mot 299 millioner kroner i 2019. Resultatnedgangen skyldes høye tapsavsetninger på grunn av pandemien og krisen i offshorenæringen. – I nesten 200 år har SpareBank 1 SMN fulgt folk og bedrifter i Midt-Norge i opp- og nedturer. Det har vi også gjort gjennom denne krisen ved, sier konsernsjef Jan Frode Janson.
Konsernsjef i Sparebank 1 SMN, Jan-Frode Janson. | Foto: Sparebank 1 SMN
Konsernsjef i Sparebank 1 SMN, Jan-Frode Janson. | Foto: Sparebank 1 SMN

SpareBank 1 SMN fikk et totalresultat på 1.978 millioner kroner i 2020. Det er 585 millioner kroner lavere enn året før. Tap på utlån i 2020 ble 951 millioner kroner, mot 299 millioner kroner i 2019. Netto renteinntekter og provisjonsinntekter økte med 354 millioner til 5.331 millioner kroner.

– Vi har brukt krisen til å omstille oss, og var godt i gang med å effektivisere driften for å øke konsernets konkurransekraft da krisen slo inn. Vi er på god vei mot å realisere målet om 400 millioner kroner i årlig resultatforbedring, hvorav om lag halvparten er reduserte kostnader, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Utlån økte med 9 prosent, og samlede innskudd økte med 13,5 prosent.

– Vi kjenner regionen bedre enn noen og har trua på folk som bor og virker her. I nesten 200 år har SpareBank 1 SMN fulgt folk og bedrifter i Midt-Norge i opp- og nedturer. Det har vi også gjort gjennom denne krisen ved å ha is i magen og fortsette å låne ut penger til folk og levedyktige bedrifter, sier Janson.

Betaler utbytte

Selv med anmodningene om 30 prosent samlet utbytte for de siste to årene, åpner styret i SpareBank 1 SMN for å sette av 4,40 kroner til utbytte per egenkapitalbevis i 2021.

Av dette utbetales 1,30 kroner per egenkapitalbevis etter beslutning i representantskapet i mars. Resten vurderes på nytt etter tredje kvartal i tråd med anbefalingen fra Finansdepartementet. Det foreslås å sette av 95 millioner kroner til utdeling av samfunnsutbytte i mars.

– Vi mener det er grunn til en forsiktig optimisme for 2021, selv om usikkerheten fortsatt er stor. SpareBank 1 SMN er godt kapitalisert og godt rustet til å tilby finansiering og tjenester til folk og bedrifter fremover, sier Janson.

Fjerde kvartal

Banken fikk et resultat før skatt 554 millioner kroner i fjerde kvartal mot 469 millioner kroner under samme periode i fjor. Konsensus blant analytikerkorpset var et ventet resultat før skatt på 543 millioner. 

Resultat per egenkapitalbevis endte på 1,99 kroner opp fra 1,60 kroner under samme kvartal i fjor, mens tap på utlån i kvartalet økte med 242 millioner kroner, og opp fra 103 millioner kroner i fjor. 

Banken fikk også en styrket avkastning på egenkapitalen på 8,9 prosent, opp fra  7,1 prosent i fjor. Netto renteinntekter endte på 688 millioner kroner, ned fra 697 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før.

Utlån til personkunder økte med 1,6 prosent i kvartalet, en nedgang på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med tredje kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,5 prosent, som var 0,5 prosentpoeng lavere enn i tredje kvartal. Totalt vokste utlånene med 1,9 prosent i kvartalet.

Sparebank 1 SMN måtte i tredje kvartal  av 2020 regnskapsføre større tap og lavere driftsresultat enn i samme periode i fjor.

SMN-ansatte skal spare 20,4 millioner  

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også