FinansWatch

Selbu Sparebank leverer et svekket resultat i tredje kvartal

Redusert rentenetto, svakere totalresultat og høyere tap på utlån preger banken. «Banken legger vekt på personlig service og legger vekt på å hjelpe kunder som har utfordringer i denne vanskelige perioden,» skriver Selbu Sparebank om situasjonen flere av kundene opplever.

Selbu Sparebank fikk et resultat etter skatt på 8,6 millioner kroner som er en nedgang fra 10,5 millioner kroner under samme kvartal i 2019.

«Styret forventer at banken blir påført noe tap, lavere rentemargin og fall i verdien av eiendeler. Banken har foretatt ekstra tapsavsetninger på utlånsporteføljen med 9,0 MNOK som følge av Covid-19,» skriver banken i kvartalsrapporten.

Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter beløp seg i kvartalet på 21.9 millioner mot 22,2 millioner under samme kvartal i fjor.

«Banken legger vekt på personlig service og legger vekt på å hjelpe kunder som har utfordringer i denne vanskelige perioden,» skriver banken om situasjonen flere av kundene opplever.

Banken har kostnadsført tap på utlån og garantier for tredje kvartal 2020 med 8,9 millioner kroner, til sammenligning tapsførte banken 1 million under samme periode i fjor.

Personmarkedet er mindre utsatt for tap og «Selbu Sparebank har hovedsakelig lån med pant i bolig som har gjennomsnittlig lav belåningsgrad,» skriver styret i rapporten.

Lokalbank-alliansen og Frende har inngått en intensjonsavtale om fremtidig samarbeid 

Frende Forsikring: – De andre selskapene er parkert på sidelinjen 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch