FinansWatch

Odal Sparebank forbereder seg på flere koronatap

Usikkerheten knyttet til den fremtidige effekten av Covid-19 vurderes fortsatt som stor for Odal Sparebank, men banken leverer et resultat etter skatt for tredje kvartal i 2020 på 13,8 millioner kroner, en nedgang på 5,3 millioner kroner fra samme kvartal i fjor.

Odal Sparebank trekker frem i kvartalsrapporten at banken er godt likvid. | Foto: Google Maps

Odal Sparebank fikk et resultat etter skatt for tredje kvartal på 13,8 millioner kroner, mot 19,1 millioner i tredje kvartal i 2019.

Bokførte tap på utlån og garantier utgjør 8,4 millioner i tredje kvartal for Odal Sparebank, mens netto renteinntekter endte på 32 millioner kroner i tredje kvartal av 2020 mot 34,3 millioner under samme kvartal i fjor.

Usikkerheten er knyttet til den fremtidige effekt av COVID-19 vurderes fortsatt som stor for Odal Sparebank. Banken ser imidlertid ingen økt trend på misligholdte eller tapsutsatte engasjement etter gjennomganger og ulike stresstester av porteføljer i kjølvannet av koronapandemien i mars, kommer det frem i rapporten.

Odal Sparebank trekker frem i kvartalsrapporten at banken er godt likvid og har en «likviditetsstrategi som blant annet danner grunnlag for en sammensetning av innlån og forfallsstrukturen på denne. Vi ønsker å ha flere og mindre lån, for å redusere refinansieringsrisikoen».

Usikkerheten knyttet til den fremtidige effekten av COVID-19 vurderes fortsatt som stor for Odal Sparebank. «Myndighetenes tiltak og effekten av disse vurderes til å ha redusert de negative effektene, samt påvirket fremtidsutsiktene positivt. Selv om situasjonen ser ut til å stabilisere seg, er det vanskelig å si hvor stor andel av våre kunder som vil få alvorlige utfordringer i løpet av 2020 og 2021. Dette gjelder både privatkunder og selskaper som har mistet inntektsgrunnlaget som følge av COVID-19. Banken vil følge utviklingen tett fremover,» står det i kvartalsrapporten.

Sjeføkonom i Danske Bank: – Risikoen for at banksektoren havner i trøbbel er veldig liten

Orkla Sparebank: – Vi ser at det går ganske bra for næringslivet i regionen. Bedre enn vi fryktet 

 

 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch