Haugesund Sparebank har styrket rentenettoen

Haugesund Sparebank forventer større utsikkerhet fremover, spesielt knyttet til vekst, rentemarginer og tapsvurderinger. – Banken jobber kontinuerlig med nødvendige tiltak for å møte disse utfordringene, står det i kvartalsrapporten.

Banken har ved utgangen av tredje kvartal et driftsresultat før tap på 129,2 millioner kroner eller 1,44 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. På samme tid i fjor var driftsresultatet før tap på 108,6 millioner kroner eller 1,29 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Resultat etter tap utgjør 107 millioner kroner eller 1,19 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 102 millioner kroner og 1,21 prosent for tilsvarende periode i 2019.

Netto tap på utlån utgjorde per 30. september 22,3 millioner kroner, hvor bokførte tap utgjorde 6,5 millioner kroner. På tilsvarende tid i fjor utgjorde bokførte tap 4,5 millioner kroner.

Samlet brutto misligholdte lån over 90 dager er på 135,3 millioner kroner, mot 159,3 millioner kroner for samme tid i 2019. Netto misligholdte lån utgjør 119,1 millioner kroner, mot 145 millioner kroner for samme tid i fjor.

Øvrige tapsutsatte lån utgjør 7,9 millioner kroner, mot 10,7 millioner kroner for samme periode i fjor. Netto øvrige tapsutsatte lån utgjør 4,3 millioner kroner.

– I forhold til siste årsskifte er netto misligholdte og tapsutsatte lån redusert med 15,5 mill kroner, skriver banken i rapporten.

Bankens rentenetto er nå 0,3 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor.

I kvartalsrapporten står det:

«Utbruddet av koronaviruset og de økonomiske effektene av tiltak for å unngå spredning forventes å påvirke bankens resultat og utvikling også i siste kvartal. Det vil være større 

usikkerhet enn normalt, særlig knyttet til vekst, rentemarginer og tapsvurderinger. Banken jobber kontinuerlig med nødvendige tiltak for å møte disse utfordringene.».

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også