Sbanken med redusert utlånsvekst på boliglån

Sbanken ønsker å prioritere lønnsomhet. Det førte til at flere boliglånskunder takket for seg i første halvdel av tredje kvartal. Med begrunnelse i bankens kapitalposisjon er det fremmet forslag om utbytte for 2019. – Sbanken er i god rute for å nå kostnads- og bemanningsmål innen årsslutt 2020, uttaler administrerende direktør Øyvind Thomassen.
Administrerende direktør Øyvind Thomassen i Sbanken. | Foto: Cecilie Bannow/Sbanken
Administrerende direktør Øyvind Thomassen i Sbanken. | Foto: Cecilie Bannow/Sbanken

Sbanken fikk et resultat før skatt på 274,4 millioner kroner i tredje kvartal i år. Netto renteinntekter har økt med to millioner kroner, mens netto provisjonsinntekter har falt med 20 millioner kroner fra tredje kvartal i fjor. For kvartalet ble egenkapitalavkastningen 12,2 prosent.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 83,6 milliarder kroner. Det tilsvarer en årlig utlånsvekst på 2,4 prosent. Boliglån med gjennomsnittlig belåningsgrad på 53 prosent utgjorde 95 prosent av totale utlån. Fastrentelån utgjorde 7,5 prosent av den totale boliglånsporteføljen.

Banken trekker selv frem at rentemargin har gått opp 15 basispunkter fra forrige kvartal, og understreker at de fremover skal ha fokus på lønnsomhet. Det har ført til at utlånsveksten innen boliglån er redusert.

– I tredje kvartal har banken levert styrket lønnsomhet, understøttet av økt utlånsmargin, god kostnadskontroll og reduserte tap. I et normalår vil provisjonsinntekter være sterke i tredje kvartal, men denne effekten uteble da lav reiseaktivitet blant kunder medførte reduserte inntekter fra kortbruk utenfor Norge, uttaler administrerende direktør Øyvind Thomassen i meldingen fra banken.

– Før vårt siste rentekutt i mai, var vi bevisst på at lønnsom vekst i retning av bankens kommuniserte strategi skulle prioriteres. Beslutningen påvirket utlånsveksten innen boliglån, spesielt i første halvdel av kvartalet hvor avgangsnivået var høyere enn normalt. Innen sparing leverer vi et sterkt kvartal, inkludert rekordhøye bidrag fra faste månedlige spareavtaler, legger han til.

Fondssparing har økt til 19,3 milliarder, som gir en markedsandel for fondstegning på 25 prosent.

Banken ønsker å dele ut utbytte for 2019.

Sbanken hadde ved utgangen av kvartalet en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent. Hvilket er 4,3 prosentpoeng over minstekravet til ren kjernekapital på 12,5 prosent.

– I lys av bankens solide kapitalposisjon, har styret fremmet forslag om å avholde en ekstraordinær generalforsamling den 16. desember for å tildele en utbyttefullmakt for 2019, skriver banken i rapporten.

– Fullmakten er foreslått å gjelde for utdeling inntil 3,15 kroner per aksje, tilsvarende en utdelingsgrad på 49,6 prosent av resultat etter skatt for 2019. Videre er fullmakten foreslått å vare i perioden fra 1. januar 2021 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021, står det videre.

Netto renteinntekter økte til 422,2 millioner kroner, mot 420,8 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

– Sammenlignet med forrige kvartal økte netto renteinntekter med 38,2 millioner kroner da effekten av tidligere implementerte rentekutt avtok. Rentemarginen i kvartalet var 1,66 prosent, opp 15 basispunkter fra forrige kvartal, skriver banken i rapporten.

Driftskostnadene var 166,8 millioner kroner, mot 175,9 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Netto tap utgjorde 28,4 millioner kroner. Det tilsvarer en tapsgrad på 0,14 prosent.

– Selv om utsiktene til norsk økonomi viser tegn til bedring, er den siste tids økning i smittetilfeller knyttet til koranoviruset en påminnelse om at utviklingen fremover fortsatt er usikker, uttaler Thomassen.

– Sbanken er i god rute for å nå kostnads- og bemanningsmål innen årsslutt 2020. Dette vil, i kombinasjon med sterk vekst innen fondssparing, gi banken et sterkt fundament for å levere god lønnsomhet i kvartalene foran oss, legger han til.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også