Aasen Sparebank har delt ut en million koronakroner

Banken har i år delt ut en million kroner til lokale idrettslag som er rammet av koronapandemien. – Dette for å bidra til at tilbudet om organisert aktivitet for barn og ungdom kan bestå, skriver banken i kvartalsrapporten.
Foto: Aasen Sparebank
Foto: Aasen Sparebank

Banken sitt slagord er «i gode og andre dager», og i rapporten skriver banken at «dette kan defineres som andre dager». Styret understreker at de er «godt fornøyd med bankens utøvelse av sin samfunnsrolle som lokalbank» i forbindelse med korona.

Totalresultatet for Aasen Sparebank per tredje kvartal endte på 26 millioner kroner. Det er fem millioner kroner lavere enn for samme tid i fjor.

– Årsresultatet for 2020 forventes å være preget av Covid-19, og usikkerheten knyttet til krisens varighet og økonomiske effekter nasjonalt og globalt, skriver banken i rapporten.

Ifølge banken preges tredje kvartal av god underliggende drift. I tillegg er det økt kredittvekst til privatmarkedet siden andre kvartal, men også økte avsetninger for ventet kredittap som følge av korona. Det er foretatt en reversering av urealiserte tap på verdipapirporteføljen fra andre kvartal i lys av korona.

Utlånsveksten, inkludert boligkreditt, er på 1,8 prosent hittil i år, mens innskuddsveksten hittil i år er på 2,8 prosent. Det er på tilsvarene nivå som på samme tid i fjor.

Banken har et resultat før skatt på 37,3 millioner kroner per tredje kvartal, mot 40,3 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen er på 7,8 prosent per tredje kvartal. Ved utgangen av tredje kvartal er forretningskapitalen på 5,5 milliarder kroner, mot 5,3 milliarder kroner for tilsvarende periode i fjor.

Banken har en ren kjernekapitaldekning på 18,1 prosent, mot 16,5 prosent for tilsvarende periode i 2019.

Utlånsveksten hittil i år, inkludert utlån i Eika Boligkreditt, er på 1,8 prosent. I fjor på samme tid var utlånsveksten på 5,7 prosent.

Bankens rentenetto i tredje kvartal isolert er på samme nivå som forrige kvartal, men redusert sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Det forventes en lavere rentenetto i siste kvartal 2020 i forhold til samme periode i 2019, da rentenivået mot slutten av 2019 var økende i takt med økt styringsrente, skriver banken i rapporten.

Ifølge banken er det et stabilt mislighold per tredje kvartal, og banken er ikke «vesentlig eksponert» mot de bransjene man antar er mest koronautsatt.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også

FORTSATT MED: Øyvind Thomassen er fortsatt med som leder i Sbanken etter DNB-fusjon | Foto: Sbanken

Dette gjør Sbanken-sjefene i dag

For abonnenter