FinansWatch

Utlånsveksten i Oppdalsbanken har falt med 110 millioner

Lave renter og sterk konkurranse om boliglånskundene medfører press på bankens renteinntekter, mens utlånsveksten de siste tolv månedene er redusert med 3,7 prosent.

Foto: Magnus Eidem

Oppdalsbanken leverer et resultat etter skatt i tredje kvartal på 8,0 millioner kroner, ned fra 9,4 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Nedgangen skyldes hovedsakelig økte tap på utlån og lavere rentenetto, selv om dette motvirkes noe av økt gevinst på verdipapir.

Netto renteinntekter ble 15,3 millioner kroner, mot 18,3 millioner kroner i fjor. Hittil i år har banken samlede renteinntekter på 49,3 millioner kroner, tilsvarende 1,79 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Oppdalsbanken hadde til sammenligning 50 millioner og 1,9 prosent av GFK i samme periode i fjor.

«Netto renteinntekter har bedret seg noe sammenlignet med andre kvartal i år, men er 3 millioner lavere enn tilsvarende periode i fjor, skriver banken i kvartalsrapporten.

Renteinntektene i tredje kvartal er lavere enn i de to foregående, som forklares med den raske rentenedsettelsen på utlån i forrige kvartal.

Sterk konkurranse om boliglånskundene medfører også press på bankens netto renteinntekter, opplyses det.

På utlånssiden har Oppdalsbanken en negativ vekst 110 millioner kroner siste tolv måneder, tilsvarende 3,7 prosent. Banken har også redusert porteføljen i Eika Boligkreditt med 17 millioner, som gir en negativ årsvekst på utlån på 127 millioner kroner, tilsvarende minus 3,6 prosent.

Kundeinnskuddene har siste 12 måneder økt med 136 millioner, tilsvarende 5,5 prosent, og er ved utgangen av kvartalet på totalt 2,6 milliarder kroner.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch