FinansWatch

Andebu Sparebank med lavere kundevekst

Banken ser ingen dramatiske konsekvenser som følge av koronapandemien, men er ikke fornøyd med utlånsveksten det siste året.

Foto: KB Arkitekter AS

Andebu Sparebank melder om et resultat etter skatt på 5,2 millioner kroner i tredje kvartal 2020, sammenlignet med 7,1 millioner kroner i samme periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen er samtidig redusert fra 9,2 til 6,1 prosent.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter endte i kvartalet på 15,1 millioner kroner, mot 16,6 millioner kroner i fjor.

Kundeveksten siste tolv måneder er ved utgangen av tredje kvartal 8,3 prosent, mens den på samme tid i fjor var 14,4 prosent.

«Bortsett fra noe lavere inntjening på grunn av ubalanse mellom renteendringstidspunkt for utlån og innskudd og lavere utlånsvekst enn budsjettert har ikke konsekvensene for Andebu Sparebank så langt vært dramatiske» skriver styret om koronasituasjonen.

«Det er ennå ikke mulig å estimere de økonomiske effektene fullt ut, men Andebu Sparebank har en solid kapitalsituasjon, vi har god likviditet og har relativt liten eksponering mot de næringene som har vist seg å være mest utsatt».

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch