FinansWatch

Mange kunder i Tysnes Sparebank er rammet av korona

Tysnes Sparebank har forbedret driften med 3,1 millioner kroner i tredje kvartal. De oppnådde et resultat før tap og skatt på 22,2 millioner kroner. Det er 3,1 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor.

Tysnes Sparebank er fornøyd med tallene fra tredje kvartal. | Foto: Google Maps

Tapsavsteninger utgjør 7,3 millioner kroner.  I en pressemelding skriver banken at størsteparten er avsetninger for å ta høyde for mulige framtidige tap, som kommer som følge av den uroa som er i økonomien nå.

Banken har gått over til ny regnskapstandard fra inneværende år. Det medfører at avsetningar til mulige framtidige tap har økt for å ta høyde for krevende utsikter framover.

Banken sin forventning framover er at det er stor usikkerhet knyttet til effekten av Covid-19 situasjonen.

– Det er krevjande tider for oss alle i desse tider, banken går framleis godt, men det er truleg først våren 2021 vi virkelig vil sjå effekten av pandemien vi no står midt opp i. Det er viktig at alle tek del i den felles dugnaden vi alle gjer for unngå ytterlegare nedstenging av samfunnet, sier banksjef Dag Sandstå, i en pressemelding.

Vekst i utlån de siste 12 månedene har vært på om lag 5 prosent. Tysnes Sparebank opplever at det er mange kunder som direkte eller indirekte er påvirket av Covid-19 situasjonen.

– Det er i vanskelege tider som no, det er viktig å ha kjennskap til lokalsamfunnet og dei som bur der, når løysingar skal diskuterast med kundane, uttaler banksjefen.

Tysnes Sparebank opplever en stor pågang av nye kunder, men må samtidig ha ekstra fokus på misligholdte lån

Andebu Sparebank med lavere kundevekst

Finanstilsynet inndrar inkassobevillingen til Teleperformance

Easybank leverer et sterkt kvartal før fusjonen med BRAbank 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch