Easybank leverer et sterkt kvartal før fusjonen med BRAbank

Easybank leverte et resultat før skatt for tredje kvartal på 22,4 millioner kroner, sammenlignet med 21,8 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.
Oddbjørn Berentsen er administrerende direktør i BRAbank og tidligere administrerende direktør for Easybank. | Foto: Easybank
Oddbjørn Berentsen er administrerende direktør i BRAbank og tidligere administrerende direktør for Easybank. | Foto: Easybank

Netto renteinntekter var på 59,1 millioner kroner og sum inntekter var på 68,2 millioner kroner. Sum driftskostnader var på 20,1 millioner kroner mot 17,2 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Dette er tallene til Easybank, før fusjonen med BRAbank trådte i kraft 1. oktober. Det har påløpt engangskostnader knyttet til fusjonen på rundt 2 millioner kroner. Tap på utlån utgjorde 25,7 millioner kroner.

Høydepunkter i tredje kvartal:

Easybank satt igjen med 16,9 millioner kroner etter skatt. De hadde netto renteinntekter på 59,1 millioner kroner og annualisert egenkapitalavkastning på 13,8 prosent. Brutto utlånsportefølje var på 2,67 milliarder kroner.

– Vi leverer et sterkt kvartal med en annualisert egenkapitalavkastning på 13,8 prosent selv med enkelte engangskostnader i forbindelse med fusjonen, sier administrerende direktør Oddbjørn Berentsen. 

Fremover vil BRAbank ha fokus på å ta ut kostnadssynergier i forbindelse med fusjonen og forbedre lønnsomheten sin.

Easybank kjøpte i mai 2019 aksjene i Fundu AS som ledd i bankens nye satsning mot SMB-markedet, og skalerer opp med flere partnere og produkter. De skal også fortsette tett oppfølging i forbindelse med Covid-19.

– Det er fremdeles usikkerhet knyttet til de langsiktige virkningene for banksektoren av Covid-19. Vi følger utviklingen tett, og banken har god likviditet- og kapitalposisjon og trenden med lavere misligholdstall fortsetter, sier Berentsen.

BRAbank med insentivordning til ledelsen 

Klart med første handelsdag for fusjonert bank 

Easybank tapte i Høyesterett etter historisk BankID-dom

Easybank forlenger Kredinor-avtale 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også